De teler van groente in de koude grond heeft ook als taak de weidevogels te beheren. Dat doet hij omdat weidevogels nu eenmaal gedijen op grond waar de groente ook lekker groeit. Kieviten, grutto’s en scholeksters zijn welkome gasten. Hoe meer weidevogels hoe minder ganzen. Ganzen eten de bloemkool op, weidevogels zorgen voor een actief bodemleven. 

Vos

Daarvoor zet de groentetuinder onder andere stokken bij nesten van weidevogels. Door deze stokken kan de tuinder, de medewerkers en de loonwerkers zien dat er nesten zijn en daar om heen rijden. Of het nest aan de kant leggen. Dat accepteren weidevogels als je maar van de eieren afblijft. Maar de stokken werken als een signaalstok voor vossen. Vossen zien de stok als een uitnodiging om te gaan snacken. De vos weet dat de stokken bij nesten staan en wandelt naar de stok om het nest volledig leeg te eten. De tuinder heeft inmiddels een modern alternatief: namelijk een app waarin de plaats van de nesten worden vastgelegd. 

Pasen

De groentetuinders zijn altijd bereid om het weidevogelbeheer uit te leggen en te laten zien. Dat leidt tot opmerkelijke uitspraken: “Waarom heb je de eieren in het kievitsnest geschilderd, het is toch geen Pasen?”. De niet plattelanders blijken nog niet allemaal bekend met de diversiteit van de natuur. Gelukkig dat niet de supermarkt de norm stelt voor hoe de wereld er uit moet zien. De natuur is zo veel interessanter. 

Deel dit bericht