Afgelopen 12 mei hield Limgroup een open dag. Een dag waarin naast de aardbei en aspergerassen van Limgroup ook een standhoudersplein was ingericht. In één van de stands werden de onderzoeksresultaten getoond van een onderzoek naar de aspergehaan. Het onderzoek is uitgevoerd door Compas-Agro. Nufarm toonde een resultatentabel van het middel Neemazal. Hierin was te zien dat telling op 9 juni 2022 6,5 larven van de aspergehaan worden geteld in de onderzoeksobjecten. Na behandeling met Neemazal werden op 16 juni geen larven van de aspergehaan geteld. De onbehandelde objecten toonden respectievelijk 7,25 en 6,5 larven. Daarmee lijkt Neemazal een goede werking te hebben op de beheersing van de aspergehaan.

Neemazal

Neemazal is een product dat gefabriceerd is uit de olie van de Neemboom. De Neemboom:

Azadirachta indica, is een boom (of struik) uit de familie Meliaceae. De soort wordt in India gebruikt voor medicinale toepassingen. Hiervoor worden alle delen van de plant gebruikt, maar vooral de neemolie die uit de vruchten geperst wordt. Wanneer de boom vier jaar oud is kan zij voor het eerst vrucht dragen. Na tien jaar kan zij zo’n vijftig kilo vruchten leveren. De vrucht is een olijfachtige steenvrucht met een dunne schil, bleekgeel vruchtvlees en een bitterzoete smaak.

Het gebruik van neemprodukten in de geneeskunst stoelt in India op een lange traditie. Buiten India wordt de plant veel gebruikt voor het bereiden van een biologisch insecticideazadirachtine. De soort trekt wereldwijd aandacht vanwege zijn medicinale en antibiotische eigenschappen en is het onderwerp van wetenschappelijk onderzoek en publicaties. Zij is in het westen mede bekend vanwege de patentstrijd die er over nee

Aspergehaan

Dit kleine kevertje wordt ongeveer zes millimeter lang en heeft een kleurrijk uiterlijk; De aspergehaan doorloopt de volgende ontwikkelingsstadia: ei, vier larvenstadia, een popstadium en het volwassen stadium. De eieren van de aspergehaan zijn ovaal en zwart tot groenachtig bruin van kleur. Ze worden los of in rijen van drie tot tien afgezet, loodrecht op de takken en bladeren van de aspergeplanten.

Vanaf einde april verschijnt de aspergehaan in de aspergevelden en begint met de rijpingsvreterij. De kevers beschadigen de opperhuid en dringen ook verder in de zachte stengels en takken door, waardoor ernstige schade in het jonge gewas kan ontstaan. Begin mei worden de ovaal zwarte eitjes in rijtjes loodrecht op het aspergeloof en de stengel afgezet. De larven komen tevoorschijn zeven tot 12 dagen na afzetting van de eieren. De larven zijn donkergrijs tot witachtig, hebben een kleine zwarte kop en drie paar dikke, lichtbruine poten. Na één of twee weken, als de larven volgroeid zijn, laten ze zich op de grond vallen om zich te verpoppen. Er zijn twee generaties per jaar de tweede generatie ontwikkelt zich iets sneller. De kevers van de tweede generatie verschijnen in augustus en september. De kevers overwinteren als adult en beginnen met een nieuwe cyclus in het volgende voorjaar. 

Schade

De blauwe aspergekever of het aspergehaantje is wereldwijd een belangrijke waardplantspecifieke plaag in de meeste gebieden waar asperges worden geteeld.

Zowel de volwassen kever als met name de larve eten planten en zijn monofaag; ze lusten enkel soorten uit het geslacht Asparagus, beter bekend als asperge. Zowel de adulten als de larven voeden zich met de bladeren van asperge. Tijdens het eten scheiden de larven zwartachtige, vloeibare uitwerpselen af, waardoor de plant vervuild kan raken. De wortels worden niet gegeten.

Deel dit bericht