Zonder insectencoating wortelvlieg bestrijden. Dat wordt de uitdaging voor komende jaren. En dit is het seizoen om daar mee te starten. Daarvoor is het noodzakelijk om een combinatie van maatregelen te nemen om de wortelvlieg problemen te voorkomen. De maatregelen die op die op dit moment beschikbaar zijn, zijn deels chemisch en deels biologisch.

Monitoren

Uiteraard is het altijd raadzaam om de wortelvlieg te monitoren. Zonder inzicht in de aanwezigheid van wortelvliegen heeft het geen zin om inzicht te hebben in maatregelen want wellicht zijn maatregelen niet nodig en misschien zijn radicale stappen nodig.

Laat zaaien

Bij het zaaien toedienen van Vydate (oxamyl) heeft effect op de wortelvlieg. Vydate is natuurlijk een aaltjesbestrijder en heeft zeker zijn effect op aaltjes. Afgelopen jaren is ook gebleken dat de nevenwerking tegen wortelvlieg een deel oplossing is. Zowel in onderzoek als in de praktijk blijkt dat Vydate wortelvliegmaden kan doden. De duurwerking van Vydate tegen de wortelvlieg is beperkt. De fabrikant adviseert dan ook om laat te zaaien.

Verdrijving

Meer en meer komen er maatregelen beschikbaar die rusten op het verdrijvingsprincipe. Het gewas onaantrekkelijk maken. Nemguard en uienolie aangeboden als Psila Protect zijn daar voorbeelden van. De werkzame stof van NEMguard bestaat uit knoflookextract (450 g/kg). NEMguard is geformuleerd als een soort slow release granulaat. Het granulaat bestaat uit diatomeeënaarde dat een honingraatstructuur heeft waarin actieve stof is opgenomen. Nemguard vermindert de schade veroorzaakt door aaltjes en gelijktijdig ook door wortelvlieg- larven. NEMguard is biologisch toegelaten en laat gen residu achter Toepassen kan met alle gangbare granulaatstrooiers tijdens het zaaien in de zaaivoor met een dosering van 20 kg/ha.Water is van belang voor een goede werking van NEMguard. 

Verwarring

Psila protect is een middeltje op basis van uienolie die de geur van peen maskeert waardoor de vliegen in verwarring worden gebracht. De wortelvlieg wordt aangetrokken door de geur van schermbloemigen en kan schade veroorzaken aan deze o.a. peen. Deze geur wordt gemaskeerd door de sterk ruikende korrels met uienolie. Psila protect wordt geplaatst in het veld waarbij een dispenser zorgt voor geleidelijke afgifte van de geurstof.

Weren

Van afdekken of afrasteren met gaas is in onderzoek bewezen dat dit effect heeft op het afweren van de wortelvlieg uit het perceel. Het is wel zaak om inzicht te hebben in waar de vliegen vandaan komen en op tijd het raster of de afdekking te plaatsen. 

Chemisch

Chemisch zijn de middelen Benevia en Coragen beschikbaar echter voor beide geldt dat ze het aantal keren inzetten gemaximeerd is. 

Omgeving

Bij een goed inzicht in de aanwezigheid van de wortelvlieg hoort inzicht in de omgeving. De wortelvlieg huist nu eenmaal vaak in luwtes. Maaien van bermen en slootkanten zodat er geen makkelijke rust plaatsen voor de wortelvlieg zijn zorgt voor verwarring en maakt het aanliggende. En uiteraard beperken van beschadiging van het gewas. 

Er zijn diverse signalen die melden dat door intensief te schoffelen de maden worden gedood. Mechanische bestrijding in dit geval. Theoretisch lijkt dit een zinvolle gedachtegang maar harde gegevens en onderzoek is voor zover bekend niet beschikbaar.

Tijdstip

Daarnaast is er te sturen met zaai en oogsttijdstippen. Uiteraard is de optimale opbrengst leidend maar later zaaien betekent in principe dat de wortelvlieg minder snel in het betreffende perceel zit. Dat heeft natuurlijk ook met concurrentie te maken. De wortelvlieg verplaatst zich naar het perceel dat het eerste voor de vlieg zichtbaar is. Als alle percelen laat zijn is het maar de vraag of dit een goede maatregel is. 

Ook verschuiven van het oogsttijdstip kan schade voorkomen. Op basis van de monitoring met de wortelvliegvallen kan bij hoge vangsten besloten worden om eerder te oogsten. 

Beheersen van wortelvliegen vraagt niet alleen kennis van de plaag maar ook van de effectiviteit van maatregelen. En de combinatie van maatregelen is noodzakelijk om schade te voorkomen. Uiteindelijk gaat het om de beste kwaliteit voor de partij peen. Daar is meer inzicht voor nodig en dat vraagt om het nodige vakmanschap van de peenteler.

Deel dit bericht