In opdracht van provincie Noord-Holland wordt op percelen van bloemkooltelers Wim Reus in Hem en en Pé Slagter in Andijk (Noord-Holland) onderzocht wat de invloed is van het niet onderwerken van vaste mest op de bodemkwaliteit, opbrengst, productkwaliteit van de gewassen, uitspoeling naar oppervlakte water, onder- en bovengrondse biodiversiteit (microben, aaltjes en insecten) en akkervogels. De resultaten van dit onderzoek moeten helpen bij het vaststellen of het wenselijk is de huidige regelgeving met betrekking tot het verplicht onderwerken van mest aan te passen, om zodoende een remmende factor voor het gebruik van vaste mest én voor het sluiten van kringlopen in de landbouw weg te nemen.

Binnen het project wordt samen gewerkt met Hall Larenstein, Inholland, Vonk (voorheen Clusius College) en projecten zoals Biodiversperspectief. Partners van het project zijn Provincie Noord-Holland, Rijksdienst voor Ondernemend Nederland, Ministerie van LNV, Universiteit van Amsterdam, Amsterdam Green Campus, Vollegrondsgroente.net, Lectoraat Duurzame Bodem Aeres en Ecolane.

Deel dit bericht