Hoogkarspel, 26 januari 2024. De bloemkool- en broccolitelers laten hun kracht zien op de Bloemkool-Broccoli Contactdag. Landbouw gedeputeerde Jelle Beemsterboer somde in zijn openingswoord de initiatieven op die de bloemkool en broccoli telers in gezamenlijkheid ondernemen. Initiatieven voor gezamenlijk onderzoek waarbij intensief wordt gezocht naar verdere verduurzaming. Maar ook een gezamenlijk initiatief om te laten zien dat de huidige moderne teeltmethoden passen in natuur inclusieve doelstellingen. In de zoektocht naar regeneratieve landbouw wordt met monitoring en demonstratie gezocht naar het omzetten van gewasresten in stabiele organische stof. In initiatief van de broccolitelers verzameld in Vollegrondsgroente.net.

Ketenplatform

Gastheer Tolpoort Vegetables laat zien hoe een betrokken ketenpartner er uit ziet. Directeur Gian Russchen ging in zijn toelichting in op de rol van Tolpoort Vegetables. Daarbij onderstreept Russchen het belang van het assortiment vollegrondsgroente in het groenteschap: “Meer dan 60% van het groenteschap wordt gevuld door de vollegrondsgroentesector.” Het pakket van Tolpoort Vegetables met bloemkool, broccoli en witlof is daar een belangrijk onderdeel van. Russchen onderstreept daarmee de noodzaak voor het inrichten van een ketenplatform vollegrondsgroente. Russchen bevestigt de verkennende gesprekken daarover.

“Meer dan 60% van het groenteschap wordt gevuld door de vollegrondsgroentesector.”

Jelle Beemsterboer in gesprek met Meindert-Jan Botman (Kaatee)

Perspectieven

Op de informatiemarkt toonden de toeleveranciers de perspectieven voor de bloemkool en broccoli teelt. Die zijn divers: technische mogelijkheden met hightech schoffeltechniek en automatische plantsystemen naast natuurlijke oplossingen met gewasbeschermingsmiddelen gebaseerd op beïnvloeding van natuurlijke processen. En een zeer uitgebreid inzicht in de perspectieven van nieuwe rassen voor een optimaal teeltresultaat. 

Het bij elkaar brengen van de diversiteit laat de kracht van het telersnetwerk zien. Het sterke netwerk vindt zijn basis in de constructieve samenhang tussen de telers. De Bloemkool-Broccoli Contactdag bood uitgebreid ruimte voor gesprekken met collega’s over het afgesloten en aankomende seizoen. De belangrijkste conclusie die getrokken werd is dat de perspectieven voor bloemkool en broccoli gunstig zijn maar dat dat niet betekent dat er geen uitdagingen zijn. De uitdagingen om de risico’s in de teelt te beheersen zijn groter dan ooit. Deze uitdagingen aangaan vanuit de kracht van een telersnetwerk helpt mee aan het zelfvertrouwen.

De Bloemkool-Broccoli Contactdag is mede mogelijk gemaakt door het Ondernemersfonds Medemblik.

Deel dit bericht