De pootaardappelteelt is een kennisintensieve teelt met mooie, nieuwe ontwikkelingen. Er is veel behoefte aan kennis en kennisdeling over de markt en maatschappij. Denk aan het wegvallen van middelen, toenemende ziektedruk en klimaatadaptatie. Hoe blijf je als sector en bedrijf in al dit geweld overeind? In het dagvullend programma gaan diverse sprekers in hun presentaties in op deze uitdagingen. Alle details over het onderzoek in pootgoed en ontwikkelingen in de pootgoedteelt zullen dan worden gepresenteerd. Tijdens de uitgebreide pauze is de beursvloer te bezoeken.

U kunt zich aanmelden als deelnemer aan het programma op 30 januari 2024 met het “bezoekers”- formulier onderaan deze pagina.

Een dagvullend lezingenprogramma waarin alle details van relevant – voor de pootgoedteelt – onderzoek worden gepresenteerd, naast ontwikkelingen in de pootgoedsector en daarbuiten. Tijdens de lunchpauze en borrel kunt u de verschillende bedrijven bezoeken die op het bedrijvenplein aanwezig zijn met hun producten en/of diensten en bijpraten met collega-telers.

Opening door Jan Kiers (Delphy) en André Hoogendijk (BO Akkerbouw).

Pootaardappeldag wintereditie

Dinsdag 30 januari 2024

Locatie: ‘t Voorhuys in Emmeloord. 

Inloop vanaf 9.30 uur. Om 10.00

Hoofdsponsor: Gejo Grading Services BV

Organisatie Delphy

Aanmelden

Deelname is gratis voor pootgoedtelers met dank aan onze standhouders en sponsoren.

Programma

10.00 uur: Opening door de dagvoorzitter – Jan Kiers (Delphy)

10.05 uur: Welkomstwoord – André Hoogendijk (BO Akkerbouw)

10.30 uur: PPS vector- en virusbestrijding – Martin Verbeek, Klaas van Rozen (WUR)

De uitkomsten: hoe verloopt de virusoverdracht en de monitoring en welke beheersmaatregelen kunnen er worden genomen?

11.15 uur: Virusselectie in de toekomst – Jan Kamp (WUR)

Hoe werkt automatische vriusdetectie? Wat is de huidige stand van zaken en wat kunnen we de komende jaren verwachten qua ontwikkelingen?

12.00 uur: Bezoek standhouders en lunchbuffet; mede mogelijk gemaakt door onze lunchsponsor Netafim

13.30 uur: Feiten en fabels Erwinia – Peter Berghuis (LTO Pootaardappelen), Inge van Duivenbode (NAK), Jan van der Wolf (WUR)

Wat weten we al wel of nog niet over Erwinia? Hoeveel komt het nu voor? Hoe kun je er als teler grip op krijgen en waarom is dat zo belangrijk?

14.15 uur: Delphy Onderzoek – Jan Salomons (Delphy)

Delphy doet onderzoek naar en geeft teeltadvies over Phytophthora- en virusbestrijding in pootaardappelen. Wat is de laatste stand van zaken?

14.45 uur: Toekomst pootaardappelteelt – Henk Westerhof (SPNA)

Wat zijn de uitdagingen in de pootgoedteelt rond gewasgezondheid en wat zijn de (on)mogelijkheden om die uitdagingen het hoofd te bieden?

15.20 uur: Afsluiting door de dagvoorzitter – Jan Kiers (Delphy)

15.30 uur: Bezoek standhouders, hapje en drankje op de beursvloer

Deel dit bericht