Rassenkeuze is het belangrijkste aspect in de planning van bloemkool. Het is daarom dat discussies over rassen en de raseigenschappen altijd onderdeel is van gesprekken tussen bloemkooltelers. Uiteraard moeten rassen in de eigen situatie op de eigen grond worden getoetst. Dit jaar wordt de zoektocht naar Weeerbare bloemkoolrassen ondersteund door de Europese Unie. Deze demonstratie in het kader van de SABE regeling wordt uitgevoerd in bloemkool wordt uitgevoerd op acht bedrijven verdeeld over Nederland. 

De rassen op de deelnemers van de ringproef zijn voor ieder bedrijf hetzelfde en zijn bij dezelfde plantenkweker opgekweekt. In dit geval Plantenkwekerij Gitzels. De rassen zijn voor dezelfde periode geplant. De beoordeling van de rassen gebeurt door de teler samen met een vertegenwoordiger van een veredelaar aangevuld met iemand van het Gilde van de Groene vingers.

Praktijktoets

In de ringproef worden rassen vergeleken die dicht bij commercialisatie zitten. De kerngroep bloemkool heeft met ondersteuning van Vollegrondsgroente.net het initiatief genomen tot de ringproef en als kader aangegeven dat de vergelijking vooral een praktijktoetsing is met rassen die binnen zeer korte termijn op de bloemkoolbedrijven ingezet kunnen worden. 

Gilde van de Groene vingers

‘Uitwisselen van kennis en ervaring’ is het doel van het Gilde van de groene vingers. Het gilde van de groene vingers is een informeel netwerk, opgezet vanuit studiecluborganisatie Vollegrondsgroente.net. Het ‘gilde’ is een netwerk van ervaren tuinders met autoriteit op het gebied van teelttechnisch vakmanschap. De leden van het ‘gilde’ zien de noodzaak van het in stand houden van teelttechniek en vaktechnische kennis. Niet omdat ze het beter weten maar juist omdat de bedrijven in de vollegrondsgroentesector de afgelopen jaren sterk zijn geprofessionaliseerd op het gebied van management en bedrijfsvoering. Het ondernemerschap van de huidige generatie ondernemers is groot met veel ambitie en een nuchter visie op de toekomst. Maar de leden van het ‘gilde’ zijn er van overtuigd dat ondernemerschap niet kan bestaan zonder vakmanschap. 

Vakmanschap wordt ontwikkeld door scholing maar zeker ook door ervaring en uitwisselen van ervaring. De leden van het ‘Gilde’ ondersteunen jonge generaties in teelt technische vraagstukken. Daarnaast zijn de leden van het ‘Gilde ook beschikbaar voor beoordeling van onderzoeken, rassenvergelijking, nieuwe technieken enz. Leden van het Gilde van de groene vingers staan voor groen verstand en groene expertise. Ze zijn altijd bereid om als klankbord te dienen.

Deel dit bericht