Op de open dag op 10 september is de Topsoil Mapper te zien. De Topsoil Mapper brengt de bodem in kaart tot een meter diep waarbij de verschillende lagen in de bodem zichtbaar worden gemaakt. Naast dat de machine te zien is, wordt de machine ook ingezet om het onderzoeksveld in kaart te brengen.

Geen fysiek contact

De techniek van de Topsoil Mapper is gebaseerd op de geleidbaarheid van de bodem. Dat betekent dat de Topsoil Mapper geen fysiek contact met de bodem heeft. Er worden geen monsters genomen, er sleept niets door de grond. Een sensor die op iedere machine kan worden opgebouwd ‘meet’ de bodem op basis van electrische geleidbaarheid. En dat leidt tot inzicht in veranderende lagen. Jaap Grezel van Delphy is betrokken bij Topsoil Mapper op het onderzoeksveld en benadrukt het begrip veranderende lagen. “Het gaat nadrukkelijk niet alleen om storende lagen maar om veranderingen in de bodemopbouw waar gerichte maatregelen voor kunnen worden genomen.” aldus Grezel. Uit de meetgegevens kunnen kaarten met de bodemparameters voor verdichting, grondsoort en waterverzadiging worden afgeleid. 

Veranderende laag

Het interpreteren van deze gegevens is nog steeds een uitdaging. De kaarten zijn weliswaar inzichtelijk maar het juist koppelen van maatregelen aan de kaarten is nieuwe kennis en vraagt nieuwe vaardigheden. De maatregelen die genomen kunnen worden zijn uiteraard diepploegen maar ook loswoelen van een veranderende laag of zorgen voor een betere afwatering. Grezel gaat in op de toepassing. “Door de eerdere ervaringen met de Topsoil Mapper komen we tot de conclusie dat de plaats voor Topsoil Mapper de graanstoppel is. De akkerbouwer wil inzichtelijk of een diepe grondbewerking in de stoppel rendabel is en daar een taakkaart voor. Hij wil weten waar een verdichting zit en hoe diep deze zit en hoe dik de verdichting is. “

Bij vroeg in zetten is er nog tijd om maatregelen te nemen. In kaart brengen in de winter kan leiden tot maatregelen in het voorjaar die niet optimaal zijn.”

Integreren

De gebruiker heeft de mogelijkheid om de gegevens van de Topsoil Mapper te integreren met andere gegevens voor zijn beheersysteem. Daarna kunnen de applicatiekaarten worden gegenereerd. De Topsoil Mapper biedt de mogelijkheid om realtime informatie te integreren met machines. De metingen worden als controleparameters overgebracht naar de machine. Dan wordt het mogelijk om grondbewerkingsmachines te sturen op de meetgegevens. Zelfs zaaimachines kunnen gekoppeld worden aan de Topsoil Mapper. Daarmee ontstaat de mogelijkheid om zaaddiepte te variëren afhankelijk van de metingen. Sinds 2017 is de Topsoil Mapper ook beschikbaar als ISOBUS-compatibele bodemsensor. Het grote voordeel van deze optie is de eenvoudigere bediening, omdat dit een plug-and-play-oplossing is en er maar één terminal nodig is.

Op het onderzoekveld in Weerdinge is begin augustus in de gerststoppel de grond gemeten met de Topsoil Mapper. Na een grondbewerking en inzaai van de groenbemester wordt het volgende voorjaar het perceel weer gemeten. Op de open dag op 10 September is de Topsoilmapper te zien. In de laatste week vam augustus worden metingen verricht die worden getoond op de open dag. 

Deel dit bericht