Cercospora is in de bietenteelt op het Noord-Oostelijk zand een bekend probleem. Bestrijding met behulp van fungicide is effectief maar de uitdagingen om het middelengebruik te verminderen dwingt om ook te kijken naar andere oplossingen. En die blijken zeker zo effectief te zijn. Resistentie lijkt een toekomstbestendige oplossingsrichting te zijn. Dit jaar is Sherlock als nieuw ras geïntroduceerd met een effectiviteit tegen Cercospora. Bart van der Weijden van Sherlock leverancier Strube gaat in op de combinatie Cercospora en Sherlock.

Genenpakket

Planten kunnen een resistentie hebben tegen bepaalde ziektes en een tolerantie. Doorgaans is een resistentie geplaatst op één of een beperkt aantal genen. Tolerantie vindt zijn genetisch oorsprong veelal op een breder genenpakket. De veredelaars van Strube richten zich in de selectie voornamelijk op de zoektocht naar multigene tolerantie. Dat heeft een aantal voordelen aldus Van der Weijden. “Een genetische eigenschap op een beperkt aantal genen zorgt voor een minder goede bescherming tegen doorbraken van resistentie. In geval van Cercospora leidt een resistentie doorbraak veelal tot een meer agressieve schimmel die lastiger te bestrijden is. Een tolerantie gebaseerd op erfelijke eigenschappen op een breder genenpakket loopt beduidend minder risico op resistentiedoorbraak. Immers er zijn meer genen die zich bezig houden met beschermen van de plant tegen een schimmel.” 

Bijtijds

Het ras Sherlock is dan ook niet resistent maar goed tolerant op Cercospora. Bijkomend voordeel is dat het brede genenpakket ook een zekere weerbaarheid biedt tegen Bruine Roest. Deze tolerantie betekent iets voor het beheerschema. Van der Weijden hanteert de volgende strategie: “volg de Cercospara druk met de BAS app. Deze app geeft aan wanneer de druk toeneemt en wanneer er een beheersmaatregel in de vorm van een fungicidebestrijding moet worden uitgevoerd. Dat betekent dat voordat er iets zichtbaar is op de bietenplant al aan bestrijding wordt gedaan. Door bijtijds te bestrijden, zal de druk van Cercospora laag blijven en kan de tolerantie zijn werk doen in een later groeistadium. Juist dan is de plant bezig met suikerproductie.” Deze aanpak is in de ogen van Van der Weijden de juiste manier om en Cercospara te beheersen en een maximale productie te realiseren. Dat maakt dat de keuze voor een hoog tolerant ras gebaseerd op een breed genenpakket een toekomstbestendige keuze is. Die aansluit bij de ontwikkeling naar een weerbaar teeltsysteem en leidt tot minder inzet van gewasbeschermingsmiddelen. 

Rassenonderzoek

Sherlock scoort overigens in de rassenlijst een 101 voor suikerproductie en 100 voor de financiele opbrengst. Het nieuwe bietenrasnummer  STRE22549 (ST Rotterdam) van Strube scoort in het rassenonderzoek een 8. Vanaf komend jaar wordt dit ras als ST Rotterdam op de markt gebracht. 

Vergelingsziekte

Naast veredeling op tolerantie op Cercospora steekt Strube ook veel energie op resistentie en tolerantie op andere plagen. In Duitsland en Frankrijk is vergelingsziekte vooralsnog een groter probleem dan in Nederland en daar zijn de rassen St Tourmalet en St Yellow Stone als tolerant ras op de rassenlijst geplaatst. Van der Weijden toont zich specialist door uit te leggen dat vergelingsziekte veroorzaakt wordt door drie verschillende virussen. Dat maakt de ontwikkeling van resistentie en tolerantie heel ingewikkeld. Immers de weerbaarheid tegen de verschillende virussen berust op andere genen.

Met het aanbod van multigene tolerantie tegen Cercospora ontstaan er mogelijkheden voor de teler om een rendabele suikerbietenteelt te koppelen aan een toekomst bestendig bedrijfsmodel. De inspanning van veredelaars om de suikerbietenteelt te optimaliseren is te prijzen.

Deel dit bericht