Nick van den Berkmortel en zijn collega waren snel overtuigd van de kwaliteiten van het nieuwe fungicide Dagonis SC. Ze adviseren het middel al volop in prei en knolselderij maar zien ook kansen in andere groenten – en kruidengewassen. “Het is gewoon een mooi breedwerkend preventief middel.”

“Wij willen ons onderscheiden op kennis. Als er een nieuw middel op de markt komt, willen we er alles van weten. Want alleen dan kun je het beste advies geven. En als je goed technisch advies geeft, komt de rest vanzelf.” Vanuit deze overtuiging adviseren Nick van den Berkmortel en zijn collega Rob van den Oever van Vlamings BV veel telers in Noord-Brabant en Noord- en Midden-Limburg over de inzet van gewasbeschermingsmiddelen in vollegrondsgroenten. Goed advies wordt steeds belangrijker volgens van den Berkmortel. “Het middelenpakket wordt steeds kleiner, toepassingseisen zoals drift beperkende maatregelen worden strenger en er is steeds minder vrij toegankelijk onderzoek. Daarom leggen wij bij Vlamings ook steeds vaker zelf proeven aan. Dat helpt om gevoel te krijgen bij een middel. Niet alleen over de werking maar ook over bijvoorbeeld fytotoxiciteit of combinaties met ander middelen, die kennis delen we vervolgens weer met de klant.”

Proef in winterprei

Ook de kennismaking met het nieuwe fungicide Dagonis SC verliep via een proef. “We waren meteen geïnteresseerd toen we zagen dat Dagonis SC een toelating op het etiket heeft tegen roest en alternaria in prei”, vertelt van den Berkmortel. “Wij houden veel hectares bij van dat gewas en in prei vallen de laatste jaren meer middelen af dan er bij komen.” In de winter van 2018 op 2019 legden de adviseurs een proef aan met Dagonis SC in winterprei. Dat verliep naar tevredenheid en in 2019 deden van den Berkmortel en van den Oever op iets grotere schaal ervaring op met het fungicide. “In seizoen 2020 hebben we het al volop ingezet in schema’s bij meerdere telers”, blikt van den Berkmortel terug. “Ik schat dat Dagonis SC al op meer dan 300 hectare prei is toegepast afgelopen jaar.”

Preventieve kracht

Van den Berkmortel zegt positief verrast te zijn door de brede en langdurige werking van het fungicide. “Dagonis SC heeft met difenoconazool wel een curatieve component, echter het lage gehalte maakt dat hier niet de nadruk op mag liggen. De preventieve kracht van de Xemium is het sterke punt van dit product! Verder zagen we op dat etiket ook veel kleinere teelten staan met een korte veiligheidstermijn. Dat werkt lekker praktisch. De lage hoeveelheid actieve stof per hectare is een groot voordeel voor On the way to PlanetProof.”

Als je Dagonis SC goed inzet mag je er volgens van den Berkmortel veel van verwachten. “Het heeft onze verwachtingen in ieder geval overtroffen; we zien in prei niet alleen een goede preventieve werking op roest en alternaria maar ook een nevenwerking op zwakteschimmels als stemphylium en colletotrichum.” Dat laatste is voor de adviseur een belangrijk pluspunt. “Nieuwe prei-rassen groeien snel en lijken weleens iets gevoeliger voor die schimmels te zijn. En ook de omstandigheden werken zwakte-schimmels de laatste jaren regelmatig in de hand. Denk aan stress door hitte of door trips waardoor de prei vatbaarder is voor deze groep schimmels.”

Naast prei adviseert van den Berkmortel de Dagonis SC in knolselderij tegen septoria en ook voor kleinere gewassen als wortelpeterselie en pastinaak heeft het middel al een plek gekregen in zijn schema’s voor de bestrijding van schimmels als meeldauw en alternaria. 

Vooraan in schema

De beste plek voor Dagonis SC in prei is volgens van den Berkmortel vroeg in het schema. “Het is echt een middel om problemen mee voor te blijven. Het werkt heel breed en is preventief op z’n sterkst. Je weet aan het begin van het seizoen immers nooit precies wat er gaat spelen qua schimmels. Met een preventieve inzet van Dagonis SC hou je het gewas mooi schoon van bladvlekken. We hebben ook het idee dat de duurwerking wat langer is dan bij andere middelen.” 

In het veld hoort van den Berkmortel positieve geluiden over de praktische bruikbaarheid van Dagonis SC. “Het is vloeibaar, dat vindt iedereen prettig. En je kunt het goed mengen met andere middelen. Dagonis SC is zacht voor het gewas en het heeft een mooie korte veiligheidstermijn.” Ook het mooiste compliment tekende hij op in de praktijk: “Wij adviseren een aantal preitelers die een premie krijgen voor kwaliteit en die altijd op zoek zijn naar middelen om dat te bereiken. Ook die zijn erg positief over Dagonis SC.”

Deel dit bericht