De preirassen van Seminis worden ook na het verdwijnen van thiram ontsmet aangeboden. Seminis heeft een oplossing gevonden door de rassen te laten ontsmetten in Hongarije met het middel Maxim 480 FS. De behandeling in Hongarije is volledig in lijn met de Europese wetgeving. Voor behandeling van uitgangsmateriaal kent de Europese gewasbeschermingsverordening maar een zone. In tegenstelling tot de teeltoepassing waarin Europa in een noord, midden en zuid zone is opgedeeld. Doordat Europa één zone is en Maxim is toegelaten in Hongarije kan behandeld zaad in heel Europa worden uitgezaaid.Maxim 480 FS (fludioxonil) van Syngenta bestrijdt Fusarium. Het middel is onderzocht en positief getoetst op Fusarium Rhizoctonia, Colletotrichum, Phoma, altenaria en Botrytis. Op de onalngs gehouden preimiddag van PPO in Vredepeel heef Seminis dit bekend gemaakt. 


Maxim is overigens geen nieuwe middel maar bekend uit de kool en uienteelt.De mogelijkheid om ergens in Europa te coaten is een positief voorbeeld van een echt Europees toelatingsbeleid zonder uitzonderingen. Ondanks een streven naar een gelijk speelveld blijkt nog steeds dat er verschillen zijn in toelatingen tussen de verschillende landen. Dat pakt voor de Nederlandse teler zowel negatief als positief uit maar schept vooral verwarring en zorgt voor toename van administratie en risico. Zeker voor producten die over de grens verhandeld worden is het noodzakelijk om duidelijk te maken waar producten geteeld zijn en wat er in die teelt gebruikt is.De zaadbehandeling laat zien dat Europese eenduidigheid mogelijk is. Dat schept mogelijkheden voor andere toepassingen.

Deel dit bericht