De inzet van de juiste techniek is onderdeel van de route naar verduurzaming van de teelt. En dat is bij uitstek te zien in de onkruidbestrijding. Slimme camera gestuurde schoffels laten zien dat mechanische onkruidbestrijding mogelijk is. Daarbij zijn er meerdere technieken die zowel tussen als in de rij onkruid weg kunnen halen. Deze technieken voldoen grotendeels echter er zijn omstandigheden dat ook de allerslimste schoffel niet in staat is om te wieden door weersomstandigheden of door specifieke groeiomstandigheden. De inzet van een wiedeg is een aanvullende beheersmaatregel die met name klein kiemend onkruid goed kan bestrijden. 

Nieuwe generatie

Nu is een weideg een machine die al ingezet werd voordat er tractoren waren dus als zodanig niet nieuw. Toch zijn de nieuwe generatie weideggen voorzien van innovatieve oplossingen die aansluiten bij de moderne teeltmethoden en de behoeften van vandaag. Homburg Holland is sinds 2022 importeur van Novaxi en biedt met de Novaxi HNG een wiedeg die aansluit bij huidige teeltpraktijk. 

Afstelling

De HNG wiedeg laat zich zien als eenvoudige machine die ervoor zorgt dat geen overbodig gewicht wordt meegenomen. De tanden zijn afzonderlijk gemonteerd en zijn geplaatst aan de bovenkant van het frame. Dat betekent een grote werkhoogte waarbij zowel vlakvelds of een ruggenteelt kan worden bewerkt. Door de plaatsing boven het frame is de afstelling relatief eenvoudig. De afstelling is overigens uitgebreid: de tanden zijn hydraulisch verstelbaar van 200 tot 5000 gram. Novaxi levert een uitgebreid assortiment tanden voor verschillende grondsoorten, gewassen en toepassingen.

Systeem

De inzet van een wiedeg betekent dat een onkruidbeheerstrategie start met eggen in net geplante of gezaaide gewassen. Deze egbehandeling wordt vervolgd waarbij de drukinstelling op de pennen wiedeggentanden wordt aangepast aan het onkruid en de ontwikkeling van het gewas. Als het gewas verder ontwikkeld is wordt een schoffelsysteem ingezet waarbij al dan niet in de rij kan worden geschoffeld. Met deze strategie is in de meeste gevallen mechanische onkruidbeheersing mogelijk. 

Zoals met veel nieuwe toepassingen die worden ingezet in het kader van duurzame teeltsystemen is het vakmanschap van de teler of de teeltman leidend. Goede techniek en goed gereedschap leidt bij een slechte inzet tot een niet wenselijk resultaat. Vakmanschap en kennis van het gereedschap zijn noodzakelijk om tot een goed teelt resultaat te komen. Ook bij mechanische onkruidbeheersing is vakmanschap onontbeerlijk.

Praktijkervaring

Stijn Egelmeers van van den Elzen groenteverwerking werkt sinds dit seizoen met de Novaxi. “Wij passen van oudsher chemische onkruid bestrijding toe. Sinds afgelopen jaren zijn er steeds meer mechanische methodes beschikbaar gekomen voor onkruid bestrijding. Door wet en regelgeving mogen we minder chemische middelen gebruiken en hebben we besloten om mechanische toepassing te gaan gebruiken voor onkruid bestrijding. Hiervoor gebruiken we een wiedeg en schoffelmachine. De keuze voor de weideg zorgt voor extra effect meer dan alleen schoffelen. Met de weideg komen we tussen de rijen van de planten en door de wiedeg wordt een klein stof laagje gecreëerd waar onkruid minder goed in kiemt. De reden dat we bij van den Elzen gekozen hebben voor de Novaxi is het makkelijke kunnen bedienen van de machine. Daarnaast heeft de NovaxiHNG de mogelijkheid door hoge gewassen te kunnen rijden voor minder beschadigen. Voor de toekomst zullen we meer gaan schoffelen en meer gaan eggen. Er is wel tijd nodig om een mechanisch beheerssysteem te ontwikkelen. Helemaal zonder herbiciden is momenteel nog onmogelijk.”

Deel dit bericht