Dit is het moment in het jaar om na te denken over nieuw uienrassen voor de teelt van 2020. Dankbare hulp daarbij is de rassenlijst die sinds een aantal jaar onderdeel is van het Uireka project. Het rassenonderzoek wordt uitgevoerd door het UIKC. De rassenlijst laat interessante zaken zien die mee moeten wegen in de beslissing voor het meest passende ras.

Kiemrust

De weersituatie in het afgelopen najaar heeft laten zien dat uien een lange tijd al dan niet vast op het veld liggen, terwijl ze eigenlijk al lang en breed in de schuur zouden moeten zitten. De lange veldperiode leidt inmiddels voor een aantal rassen tot een situatie waarin de uien al weer gaan kiemen in de bewaring. Met het besef dat extreme zomers geen incidenten meer zijn, is de conclusie dat lange veldperiode in het najaar vaker gaan optreden. Een keuze voor een ras met een goede kiemrust helpt enorm om niet tijdens de bewaring gedwongen te worden de uien op tijd te ruimen. De rassenlijst laat de gegevens over de kiemrust zien.

Droogtegevoeligheid

Een andere consequentie van extreem weer is droogte in de zomer en dat hebben we de afgelopen jaren mee gemaakt. Op de UIKC uiendag was het rasverschil als gevolg van droogtegevoeligheid te zien. Voor de bezoekers van de uiendag en degene die mee geschreven hebben waardevolle informatie die op dit moment nog niet in de rassenlijst is opgenomen. 

Rode uien

Een gaande ontwikkeling is de toename van het areaal rode uien. Inmiddels al ruim 10% van het areaal volgens meerdere experts. De prijsvorming op moment van schrijven is gunstig voor de rode uien maar dat is slechts een momentopname. Echter de vraag naar zogenaamde specialiteiten is in aardappels en een product als sla al ruim aanwezig. Dat de vraag naar specialiteiten ook in de uienmarkt gaat plaats vinden is logisch. De positie van rode uien lijkt daardoor redelijk stabiel tot groeiend. En inmiddels zijn er meerdere rassen met rode uien op de markt. Opname in de rassenlijst van uien lijkt dan ook voor de hand te liggen.

De basis van de rassenkeuze zit in de mogelijkheden op het eigen bedrijf. De grondsoort, de mechanisatie, het bewaarpotentieel en de markt zijn de basis voor beslissingen over ras en teeltmethoden. Daarnaast zijn er ontwikkelingen naar nieuwe producten en nieuwe omstandigheden die meewegen in een gefundeerde rassenkeus.. De rassenlijst is een mooie basis maar laat ook ruimte voor uitbreiding. Het eigen oordeel van de teler blijft van het grootste belang.

Deel dit bericht