‘Verhogen van de N gift leidt tot een hogere opbrengst.’ Dat is een veronderstelling die in de praktijk van de uiten teelt redelijk wordt gedragen. Uiteraard is daarnaast een goede bodem structuur en voldoende vocht essentieel om de maximale opbrengst te realiseren. De veronderstelling over de N gift is de basis geweest voor een onderzoek binnen het Uireka project. Dit onderzoek is uitgevoerd op de Rusthoeve door UIKC.

Geen verschil
De proef is uitgevoerd met twee stikstof trappen op 10 verschillende uienrassen (130 en 180 kg N) en er is beoordeeld op netto en bruto opbrengst de hardheid en de huidvastheid. Hardheid en huidvastheid verschillen per ras. Uit eerder oriënterend onderzoek is gebleken dat deze kwaliteitsaspecten van de verschillende rassen variëren door de hoogte van het stikstofaanbod. Met andere woorden, het ene ras verliest minder in kwaliteit bij verschil in stikstofaanbod dan een ander ras. Bij veel andere gewassen (bijvoorbeeld aardappelen) bestaat er hierdoor een N-gift gespecificeerd per ras. Om de verschillen tussen de rassen te kunnen bepalen moet dit onderzoek op dezelfde grond en bij dezelfde groeiomstandigheden worden uitgevoerd. Het resultaat van deze proef in het 1ejaar laat een verrassende constatering zien: het maak niet uit! Er zijn nl geen betrouwbare verschillen te zien in netto opbrengst , hardheid als huidvastheid tussen 130 kg N en 180 kg N per ha. 180 kg N gaf wel een 4-5 dg later gewas t.o.v. 130 kg N.
Weliswaar is er iets van een verschil te zien waarbij meer stikstof inderdaad een kleine meeropbrengst oplevert maar statistisch is dit niet vol te houden. Een statistische beoordeling betekent dat er een beperkte afwijking wordt verondersteld toevallig te zijn. De verschillen in deze proef berusten dus op toeval.

Herhaald
Nu is dit een onderzoek van één jaar en dat zegt niet voldoende. Een onderzoek moet herhaald worden in de tijd om zeker te zijn van het resultaat over meerdere jaren. En dat gaat uiteraard ook gebeuren. Waarschijnlijk hebben groeiomstandigheden en de uitgangssituatie van de bodem meer invloed op de optimale groei van uien dan nu bekend is.Wat het onderzoek aangeeft zonder dat dat het onderzoeksdoel was, is dat vaste waarden blijkbaar niet zo vast zijn als wordt gedacht. Vanuit de praktijk is het logisch dat een hogere N gift leidt tot meer kilogrammen. En dat inzicht wordt in de praktijk ook toegepast. Echter dit inzicht blijkt in onderzoek niet vanzelfsprekend. Dat maakt onderzoek noodzakelijk. En dat is de essentie: zaken die vanzelfsprekend worden geacht toetsen in onderzoek. Dat leidt tot nieuwe conclusies die wellicht haaks staan op vaststaande feiten maar uiteindelijk leiden tot een beter rendement van de teelt.

Uireka
Uireka is een uniek driejarig ketenproject met als doel het verbeteren van de kwaliteit en daarmee het versterken van de exportpositie van de Hollandse ui. Om dit te realiseren hebben ketenpartners de krachten gebundeld. Het project valt onder de Holland Onion Association wordt mede ondersteund door de Topsector Agrifood. Uireka draait om innovatie en verbetering van de teelt en bewaring. Het project levert een pakket aan maatregelen op die ketenpartners in staat stellen om de
kwaliteit nog beter te borgen.

Deel dit bericht