Binnen Uireka is afgelopen jaar op twee manieren onderzoek gedaan naar Koprot. Het effect van drogen op koprot is in ‘v/d Grond’ van maart behandeld. Het andere onderzoek naar koprot is het effect van waarschuwingssystemen. 

Gericht

Er zijn twee waarschuwingssystemen getoetst in vergelijking met een standaard behandeling en een onbehandeld. De getoetste waarschuwingssystemen zijn van Dacom en Agrovision. Na beoordeling in december leken de objecten behandeld met het waarschuwingssystemen een beter resultaat te geven. Maar verderop in het bewaarseizoen waren er nauwelijks verschillen. De statistische houdbaarheid is ook in december niet groot. Weliswaar is getalsmatig, dus de beoordeling van uien met koprot in aantallen gunstiger voor de waarschuwingssystemen maar na statistische analyse kan dit verschil ook op toeval berusten. Wel is te zien dat de waarschuwingssystemen gericht waarschuwen. Zowel het moment als het in te zetten middel wijkt af van de standaard bestrijding. Daarbij verschillen de systemen zelf ook van elkaar. 

Op basis van dit onderzoek heeft de inzet van waarschuwingssystemen geen toegevoegde waarde in het beheersen van koprot, echter dit onderzoek toont ook aan dat er in wel degelijk verschillen zijn tussen de waarschuwingssystemen en de standaard. Blijkbaar gebeurt er wel iets en de systemen worden gevoed door informatie en zetten deze om in een melding. Wellicht is het zo dat de systemen ontwikkeld zijn in tijden waarin informatie lastiger was te verkrijgen of het in ieder geval langer duurde om de info te krijgen. In deze tijd met slimme apparaten en snelle informatieoverdracht via bijvoorbeeld 4g, is monitoring op plantniveau mogelijk. Het kan niet anders dan inzetten van moderne technieken levert meer en gespecificeerde informatie op die leiden tot een beter advies. Een uitdaging voor de techbedrijven en ook een uitdaging voor telers om met nieuwe tools te leren werken.

Koprot 

De veroorzaker van koprot is de Botrytisschimmel Botrytis is een schimmel die voornamelijk leeft van dood materiaal (necrotisch bladweefsel). Dit betekent dat een plant vaak later in het groeiseizoen besmet wordt, wanneer de planten beginnen af te sterven. Met het gevolg dat de opbrengsten per hectare in eerste instantie niet lager zullen uitvallen. Het probleem van koprot is dat de symptomen pas na zes tot acht weken zichtbaar worden. In de meeste gevallen liggen de uien dan in de bewaring. Bij aflevering worden er bij een met koprot besmette partij wel veel tonnen rotte uien uitgesorteerd, omdat een ui die met deze schimmelziekte is aangetast onverkoopbaar is. Botrytis heeft enkele waardplanten waar hij op kan overleven, om later in een ander soort gewas weer tot uiting te komen. 

Deel dit bericht