De structuur van de witlofproductie is niet te vergelijken met andere teelten. De scheiding van de pen producten en de kropproductie leidt tot een uitzonderlijke verhouding tussen basismateriaal en eindproduct. Er is dan ook geen enkele referentie in de land- en tuinbouw die kan worden gebruikt voor de afspraken tussen akkerbouwer en witloftrekker. Dat betekent dat de witlofsector het zelf moet oplossen. En dat is al jaren van toepassing in de Algemene Leveringsvoorwaarden. Deze Algemene Leveringsvoorwaarden is een van de weinige volledig collectief private afspraken tussen producenten van basismateriaal en eindmateriaal. De voorwaarden beschrijven tracking en tracing, kwaliteitsnormering en oplossing voor geschillen.

Afgelopen jaar zijn de Algemene Leveringsvoorwaarden aangepast. Er zijn weliswaar geen grote wijzigingen maar een aantal zaken waren niet meer conform de werkelijkheid. de verwijzing naar het nieuwe arbitragereglement van de Stichting Geschillen in de Landbouw c.a. is daar onderdeel van. Ook nadrukkelijker beschrijving van duurzaamheidscertificaten valt binnen de huidige manier van produceren. En verder zijn zaken als dunnen uit de voorwaarden geschrapt. 

De Algemene Levering Voorwaarden zijn besproken binnen de coöperatie en een aantal bemiddelaars. De Witlofcoöperatie Witcop ua heeft de Algemene Levering Voorwaarden en gedeponeerd bij de rechtbank in Alkmaar. Ook is er een nieuwe invulling van de geschillencommissie. Overigens leidt het bijna nooit tot een uitspraak van de geschillencommissie omdat nagenoeg altijd in overleg tussen akkerbouwer en witloftrekker problemen worden opgelost. 

De leveringsvoorwaarden gaan per direct in. Bij verwijzing naar de leveringsvoorwaarden moet worden vermeld dat deze zijn gedeponeerd bij de rechtbank van Alkmaar. De leveringsvoorwaarden zijn te downloaden op www.vollegrondsgroente.net op de witlof pagina’s. 

 DOWNLOAD 20012…020 .pdf

Deel dit bericht