Een toelating van een chemische herbicide in een relatief klein gewas als pioenrozen is niet alleen een lange weg maar is vaak ook economisch weinig aantrekkelijk. De inspanning die een fabrikant moet doen is onevenredig groot.

Het verdwijnen van Chloor IPC maakt de zoek tocht naar effectieve herbicjden meer dan noodzakelijk. De volgende middelen worden getoetst op het onderzoeksveld Pioenen en zijn tijdens de open dag te zien:

Er worden verschillende middelen onderzocht die een toelating hebben of die een perspectief hebben in de teelt van pioenen. De werking van de middelen wordt o.a. getoetst op kamille, herderstasje, melganzevoet, uitstaande melde, klein kruiskruid en een aantal grasachtige onkruiden zoals straatgras en duist. De middelen die getoetst worden zijn zowel bodemherbiciden als contactmiddelen. De herbicideobjecten zijn te zien op de open dag op 21 april maar het onderzoek is ook aanleiding om de discussie aan te gaan over volhoudbaarheid van chemische oplossingen en de perspectieven van nieuwe technieken.

Deel dit bericht