Beheersing van onkruid is een van de grote aandachtspunten in de teelt van pioenrozen. De Innovatiedag Pioenroos heeft het thema onkruid dan ook een hoge prioriteit gegeven. De zoektocht naar onkruidbeheersing is een zoektocht naar hybride oplossingen: oplossingen met chemische middelen op het juiste moment en met de juiste techniek toegediend. En oplossingen met producten van natuurlijke oorsprong.

Kiemklimaat

Op het onderzoeksveld liggen zes objecten waarvan de werking vooral ligt in het afdekken van kale grond. Strooien van houtsnippers, bosstrooisel en tarwestro zorgen voor minder licht en dus een minder aantrekkelijk kiemklimaat voor de kiemende onkruiden. Daarnaast zorgen deze stoffen voor een bepaalde mate van bemesting. De producten Biochar en groene mineralen met en zonder toegevoegde N en P mineralen rusten nog meer op de bemestende waarde. Maar zorgen eveneens voor afdekking.

Het toedienen van organisch materiaal heeft als bijwerking de verhoging van de organische stof en een verhoging van de organische stof is een verbetering van de grond met een beter watervasthoudend vermogen en meer mogelijkheden om mineralen vast te houden. Allemaal te gunste van een optimale gewasgroei.

Biochar

Biochar is een houtskoolachtige stof dat gemaakt wordt door organisch materiaal onder zuurstofloze omstandigheden te verhitten tot voorbij 350°C. Dit proces wordt pyrolyse genoemd. Biochar kan in tegenstelling tot houtskool gemaakt worden van veel verschillende organische grondstoffen, waaronder gewasresten, mest en de residuen van afvalwater, maar ook van hout, dat normaliter gebruikt wordt voor de productie van houtskool. Het gebruik van verschilt van dat van houtskool: biochar wordt speciaal voor gebruik in de bodem vervaardigd, terwijl houtskool voornamelijk als brandstof wordt gebruikt. Toediening van biochar in de bodem blijkt de bodemvruchtbaarheid te vergroten en broeikasgasemissies uit de bodem te verminderen en ook koolstofvastlegging te bevorderen.

Deel dit bericht