Het onderzoekveld waar de Innovatiedag Pioenroos plaats vindt leent zich bij uitstek voor een vergelijking van verschillende fungiciden. Daar wordt dan ook uitgebreid aandacht aan gegeven.

Steeds meer rust de beheersing van ziekten op versterken van planten. In plaats van bestrijden van narigheid het ondersteunen van vitale plantengroei. In één van de objecten in deze proef wordt een product van leverancier Poortershaven toegediend die er moet leiden dat planten sterker worden. Met dit middel wordt een laagje op het blad gebracht waardoor bladluizen moeite hebben om het blad aan te prikken. Daardoor zullen virussen minder kans hebben om in de plant binnen te dringen. Ook schimmelsporen en draden zullen lastiger door dit laagje kunnen dringen. Deze toepassing wordt onderzocht in combinatie met een 30% dosering van de gangbare toepassing. Naast dit object brengen ook BASF en Syngenta middelen in waarbij Syngenta drie objecten in onderzoek heeft liggen met een middel tegen Bladvlekken, Phytophtora en omvallers.

Deel dit bericht