Een toelating van een chemische herbiciden in een relatief klein gewas als pioenrozen is niet alleen een lange weg maar is vaak ook economisch weinig aantrekkelijk. De inspanning die een fabrikant moet doen is onevenredig groot.

Toch zijn er twee fabrikanten die de handschoen oppakken en op het onderzoeksveld een herbicidenproef hebben laten aanleggen. Voor beide stoffen geldt dat ze als bodemherbicide moeten worden toegediend. De (voorlopige) resultaten

De rol van goed bodembeheer voor onkruidbeheersing is belangrijk maar er zijn wellicht ook technische mogelijkheden. In veel vollegrondsgewassen is mechanische onkruidbestrijding algemene praktijk en het is zeker de moeite waard om daar van te leren. Inmiddels is er hele slimme schoffeltechniek die bij geplante gewassen in de rij tussen de planten kan schoffelen op een paar centimeter nauwkeuring. Dat ligt in pioenen wat ingewikkelder maar met de beschikbare techniek van camera’s en plaatsbepaling met GPS zouden er ook in de Pioenrozen mogelijkheden moeten zijn voor deze techniek.

Licht

Daarnaast blijft het advies om accuraat te handelen met name na het oogsten komt er licht op de bodem en zullen de onkruidzaadjes een kiem ontwikkelen. Dat is het moment om alert te zijn en te zorgen voor afdekking van de bodem om het licht weg te nemen, en om de gekiemde zaadjes te storen. Uiteraard helpt een groeizaam gewas om de concurrentie met onkruid voor te zijn en een groeizaam gewas is altijd gebaat bij een goede bodem.

Een slimme combinatie van mechanisch met afdekmateriaal kan onkruid voorkomen. De inzet van deze combinaties wordt onderzocht op het innovatieveld pioenrozen en is te zien op Innovatiedag Pioenroos. Daarbij is er ook de ruimte om te discussiëren over de technische mogelijkheden in de teelt van pioenrozen.

Deel dit bericht