Als er ergens behoefte aan is in deze tijd, is het kennis. Blijkbaar weet iedereen in de maatschappij hoe de land- en tuinbouw er uit moet zien en welke beslissingen boeren en tuinders moeten nemen om hun teelt te laten lukken. Of het bedrijf dan in de benen blijft is maar de vraag. De boeren en tuinders zelf weten dat er geen makkelijke oplossingen zijn en alle maatschappelijke bewegingen zijn wellicht vanuit goede bedoelingen maar zeker ook met gebrek aan kennis. En dat is nu net waar ook de pioenteler zijn bedrijf op stoelt. De ontwikkeling in de pioenteelt is er een van interesse en nieuwsgeringheid naar nieuwe kennis. Een bezoek aan de Pioendag is een invulling van de kennisbehoefte.

Namens Delphy en vakblad Van de Grond heten we iedereen hartelijk welkom op de Pioendag. De kennis zit op de teeltbedrijven bij de adviseurs. De Pioendag brengt de kennis bij elkaar en maakt dat de kennis elkaar versterkt. Dat wordt ondersteund door onderzoek en demonstratie op het perceel van gastheer Van Aert Flowers.

Om een ieder de kans te geven alles te bekijken hebben we een roulatie programma opgesteld vanaf 13.30 uur. Buiten deze onderwerpen om kunt u er natuurlijk ook voor kiezen om op het beursplein een praatje te maken met de bedrijven op het beursplein. En uiteraard is er ruimte om te netwerken. Wij wensen u een prettige en ook leerzame dag toe.

Deel dit bericht