Phytophthora heeft veel effect op de kwaliteit van pioenen. Tijdens de open dag wordt een proef getoond waarbij aan uitgangsmateriaal een warmwaterbehandeliing wordt gegeven. Met deze manier van behandelen is de verwachting dat de Phytophthora schimmel wordt gedood. 

Kritisch

In de proefopzet wordt plantmateriaal gedompeld in warm water van 43,5˚C gedurende een periode van 60 minuten. De temperatuur van het behandelwater is kritisch, een te hoge temperatuur zorgt voor afnemende groeikracht van de Pioenplant en bij een te lage temperatuur wordt de Phytophthora niet gedood. De gekozen temperatuur is resultaat van ervaring en literatuuronderzoek. Het dompelwater is besmet met Phytophthora materiaal verzameld met zieke en aangetaste pioenplanten. 

Middelen

Naast een warmwaterbehandeling wordt ook de toevoeging van gewasbeschermingsmiddelen getoetst. Syngenta heeft twee nog niet toegelaten middelen aangeleverd die solo en in combinatie worden getoetst. 

Ziektekiemen bij de basis uitroeien is een effectieve benadering voor de beheersing van Phytophthora. Behandeling van het plantmateriaal onder gecontroleerde omstandigheden door middel van een warmwaterbehandeling past in deze gedachte en past ook bij een gecontroleerde aanpak. Een onderzoek dat de moeite waard is om te volgen en dat kan op de open dag Pioenroos op 7 juni.

Deel dit bericht