“Techniek helpt om de juiste beslissing te nemen.” René van Tol van Delphy vat de aanpak van QMS

Boomteelt samen. Uiteraard is vakmanschap van de kweker van belang en de vakman moet altijd scherp zijn op omstandigheden. Met QMS Boomteelt krijgt de vakman extra gereedschap om de juiste beslissingen te nemen t.a.v. beheersmaatregelen zoals het uitvoeren van gewasbescherming.

Weerstation

De basis van QMS Boomteelt is en netwerk van weerstations. Deze worden uitgelezen en geanalyseerd. Uit deze analyse is een conclusie te treken over de druk van schimmels en plagen. Deze ziektedruk wordt weergegeven in een grafiek. Deze grafiek is te benaderen via een website met een inlogcode voor gebruikers van QMS Boomteelt. Na inlog is niet alleen de grafiek te zien met de metingen maar de website biedt ook inzicht in de mogelijkheden om een bespuiting uit te voeren. De toegelaten middelen worden getoond en de effectiviteit van de middelen voor de komende 2 dagen wordt per dagdeel zichtbaar gemaakt. De weerpalen die onderdeel zijn van QMS Boomteelt staan daadwerkelijk in boomkwekerij gewassen en het netwerk bevat meerdere merken weerpalen. Binnen QMS Boomteelt is het mogelijk om de data van al deze weerpalen eenduidig te analyseren.

Bladnat

De effectiviteit van middelen is afhankelijk van een aantal factoren waaronder het weer. In QMS boomteelt is te zien op welke momenten de effectiviteit van de middelen de beste werking geeft. “Inmiddels is veel bekend over de werking in relatie tot het weer” vertelt Van Tol. “Belangrijk aspect hierin is de bladnatperiode.” De bladnatperiode is een periode waarin luchtvochtigheid veranderd vaak bij zonsopgang

en zonsondergang. In deze bladnatperiode veranderd het verdedigingsmechanisme van het blad zich en dat is voor sommige schimmels en insecten de gelegenheid om in het blad in te dringen. Een kwestbaar moment. De bladnatperiode is te berekenen via een groei en een weermodel maar benadrukt Van Tol: “De weerpalen meten de bladnatperioden. Door het gebruik van sensoren in de weerpalen wordt de juiste periode van bladnat gesignaleerd. Door dit inzicht is het juiste moment van een bestrijding te kiezen met een zo hoog mogelijke effectiviteit.”

Water

QMS Boomteelt biedt niet alleen een bestrijdingsmodule, ook het juiste moment van beregenen is onderdeel van QMS Boomteelt. Met QMS Boomteelt is het mogelijk om door middel van bodemsensoren het vochtgehalte in de bodem te meten. Door het combineren van gegevens is het daardoor mogelijk om een beregeningsvoorspelling voor het gewas te maken. De bodem sensoren meten tevens de bodemtemperatuur.

De basis van QMS Boomteelt is de combinatie van onderzoeks- en praktijkgegevens en de jarenlange ervaring van de Delphy adviseurs. QMS Boomteelt is niet alleen beschikbaar voor Delphy klanten. Geïnteresseerde telers kunnen contact op nemen met het team van Delphy.

Waarschuwingsmodellen in de praktijk
Eén van de waarschuwingsmodellen die veel gebruikt wordt is echte meeldauw. Op basis van lokale metingen en een weersvoorspelling kunnen kwekers op het juiste moment een bespuiting uitvoeren om meeldauw zoveel mogelijk te beperken. Er is altijd een gerealiseerde infectiedruk te raadplegen, maar ook een voorspelling van de komende dagen. Hierdoor kan optimaal worden gereageerd door de kweker.

Deel dit bericht