“Kijk mijn vriend” de bodemcoach wijst op een worm en verteld dat dit een pendelaar is. De pendelaar is in staat om verticaal door de bouwvoor te kruipen en daarmee de structuur van de bodem te verbeteren. En een goede structuur is een gezonde bodem. Een gezonde bodem is van groot belang voor de onderneming en het milieu, het draagt bij aan de gezondheid van dieren en goede producten. De bodem is letterlijk de basis van het landbouw bedrijf, of u nu veehouder, bloembollenteler, akkerbouwer, boomkweker of pioenkweker bent. Belangrijk instrument is het graven van een profielkuil. Dat levert doorgaans waardevolle informatie op maar vooral ook stof tot discussie.

Weerbaar

Goede grond zorgt voor een optimale productie en opname van voedingsstoffen. Ook houdt een weerbare bodem nutriënten en gewasbeschermingsmiddelen beter vast, waardoor deze stoffen minder wegspoelen naar de sloot. Daarom zorgt u met een gezonde bodem ook voor een betere waterkwaliteit.

Profielkuil

Tijdens de open dag wordt een profielkuil gegraven om met de bezoekers te kijken naar de profielopbouw van de bodem. Hierbij wordt gekeken naar de structuur in de bovenste laag (0 tot 25 cm) en onderste laag (25 tot 50 cm). Ook wordt er gekeken naar aanwezigheid van bodemleven, de mate en diepte van de beworteling en de waterhuishouding. Door naar deze zaken te kijken kan er worden bepaald op welk vlak er acties ondernomen moet worden.

Aan de bezoekers is het om niet alleen in de bodem van het onderzoeksveld te kijken maar ook op het eigen bedrijf een kuil te graven en daar waardevolle informatie uit halen.

Deel dit bericht