Dat pioenrozen een groeiende teelt is, is te zien aan de aanvoer maar het is ook interessant om de officiële getallen te raadplegen om te weten of het toenemende aanbod overeenkomt met de realiteit van areaal uitbreiding. Het CBS houdt sinds 2017 de arealen en het aantal bedrijven van pioenrozen bij. Daarvoor waren pioenrozen onderdeel van de algemene groep zomerbloemen, daar is niet zo veel aan te analyseren. De cijfers sinds 2017 zijn wel interessant.

Verdubbeling

In 2020 was het areaal pioenrozen in de open grond in Nederland 1.103 ha volgens het CBS. Dat is een verdubbeling t.o.v. 2017 en ca. 15% meer dan in 2019. De belangrijkste provincie voor pioenrozen is Noord Holland. In Noord Holland is het areaal pioenrozen in 2020 645 ha. Dat is ca. 60% van het areaal pioenrozen. De groei van het areaal in Noord Holland is vergelijkbaar met de landelijke ontwikkeling. Limburg, Zeeland en Drenthe zijn andere provincies met een flink areaalaandeel. Opvallend daarbij is dat de areaalontwikkeling in Drenthe een krimp doormaakt t.o.v. 2017. Een daling van 127 naar 108 ha is een ontwikkeling tegen de landelijke ontwikkeling in. 

Omgekeerd

Voorspelbaar zou zijn dat het aantal bedrijven minder snel toeneemt dan het areaal om dat uitbreiding logischerwijs op de bestaande bedrijven kan plaats vinden. Het CBS toont het omgekeerde. Het aantal bedrijven stijgt harder dan het areaal. Gemiddeld areaal per bedrijf in 2017 was 4,23 ha in 2020 was dat 3,95 ha. Weliswaar een heel beperkt verschil maar toch opvallend. De grootste bedrijven zijn gevestigd in Noord-Holland. Daar is het gemiddelde areaal 5 ha. In Drenthe zijn de grootste bedrijven met een grootte van 6,8 ha per bedrijf. Daar is wel een sterke wisseling van het areaal per bedrijf in de verschillende jaren te zien. 

Bedekt

Naast opengronds pioenrozen heeft het CBS ook cijfers van de pioenrozen onder een overkapping. CBS beschouwt ook tunnels en plastic kassen als bedekte teelt. Het areaal bedekte teelt was in 2020 364.864 m2, ruim 36 ha. daarvan staat 42% in Noord Holland. Daarnaast zijn Zuid Holland met 27 % en Gelderland met 15% van het areaal de provincies zijn waar pioenrozen worden geteeld. Ook in de bedekte teelt is landelijk een verdubbeling te zien t.o.v. 2017. Er waren in 2020 65 bedrijven met pioenrozen onder een kap. Ook hier een verdubbeling t.o.v. 2017. 

De adviseurs van Delphy zien een ontwikkeling waarop bedrijven met Pioenrozen zich steeds verder specialiseren. Dat lijkt in tegenspraak tot de CBS cijfers maar het CBS laat geen spreiding zien. Blijkbaar ontwikkelt de sector zich tot enkele gespecialiseerde bedrijven met een substantieel areaal en daarnaast een flink aantal bedrijven die de Pioenrozen als bijteelt houden.

Deel dit bericht