Agri Sciences Biologicals  produceert landbouwkundige producten op basis van een uitgebreide kennis van de plantenfysiologie en haar praktische toepassingen als mogelijke oplossing voor een groot aantal traditionele problemen die zich voordoen in de huidige landbouw.

Balans

Agri Sciences Biologicals richt zich voornamelijk op het controleren en balanceren van de hormoonhuishouding in de plant. Deze hormoonbalans bepaalt in belangrijke mate hoe de beschikbare eigen opgewekte energie wordt verdeeld in de plant tijdens de verschillende groeifases. Vele (externe) omstandigheden hebben invloed op deze balans en beïnvloeden (voornamelijk in negatieve zin) het maximale genetische potentieel van een plant gedurende het groeiseizoen.

Meer dan 50 jaar

Door deze kennis om te zetten in toepasbare agronomische oplossingen zijn door Agri Sciences Biologicals gepatenteerde technieken ontwikkeld. Deze technieken wordt al meer dan 50 jaar met succes toegepast in hun innovatieve producten. De oplossingen passen tevens uitstekend in een geïntegreerde management systeem (IPM, ICM)

Veel van de technieken hebben zich wereldwijd bewezen in een breed aantal teelten waaronder de aardappelteelt. Echter, naast deze fysiologische kennis is kennis van de (lokale) agronomie evenzo belangrijk om de inzet van de Agri Sciences Biologicals oplossingen tot een succes te maken.

Agri Sciences Biologicals heeft daarom dan ook de laatste jaren flink geïnvesteerd in meerdere lokale aardappelproeven en demo’s om aan te tonen dat onze oplossingen ook toegevoegde waarde bieden onder de lokale teeltomstandigheden en met de lokaal toegepaste teelttechnieken.

Deel dit bericht