Zeba Prime is een microgranulaat op zetmeelbasis. Zeba Prime vangt ongeveer 500x zijn gewicht aan water en geeft dit af aan de wortel naar behoefte gedurende het groeiseizoen. Het afgeven van water gebeurt meerdere keren gedurende het teeltseizoen. Hierdoor wordt de vochthuishouding van de bodem verbeterd, wat leidt tot een hogere opbrengst, betere knolzetting en minder uitspoeling van mineralen.

Inwerken

Voor een effectieve werking in het seizoen moet de Zeba Prime bij de knol in de rug moet worden ingewerkt. Toepassing vindt plaats met een granulaatstrooier tijdens het poten.  Hierbij moet rekening worden gehouden dat de Zeba Prime niet goed mengt met andere granulaten vanwege een lager soortelijk gewicht en hierom in een aparte granulaatstrooier moet. Bij de gelijktijdige toediening van vloeibare meststoffen moet in acht worden genomen dat er voldoende scheiding is tussen de plaats op de pootmachine waar de Zeba Prime toegepast wordt en de vloeibare meststoffen. Voordeel van de toepassing van Zeba Prime in pootgoed is dat droogtestress minder effect zal hebben op de knolzetting vanwege de verbeterde vochthuishouding van de bodem. Voor pootgoed is de adviesdosering Zeba Prime 10 kg/ha ingewerkt in de rug bij de knol.

Deel dit bericht