Hamerol is al vele jaren op de markt en de laatste tijd zijn er steeds meer akkerbouwers die de voordelen van het product ervaren. De werkzame stof in Hamerol is chitosan hydrochloride, welke als basisstof in de EU is geregistreerd en door het Ctgb in Nederland is toegelaten. In de registratie staat dat chitosan werkt als plantversterker die door stimulering van het natuurlijk afweersysteem van de plant deze weerbaarder maakt tegen plantpathogene schimmels en bacteriën.

Versterking kiemkracht

In de aardappelteelt wordt Hamerol ingezet om de poters met een oplossing met Hamerol te coaten of de Hamerol tijdens het poten mee te spuiten in de rij. Hierdoor wordt de kiemkracht van het pootgoed versterkt en het wortelstel raakt beter ontwikkeld. Ook wordt de vorming van mycorrhiza-verbindingen gestimuleerd, waardoor de plant beter in staat is om vocht en nutriënten uit de bodem op te nemen. Hierdoor is er minder uitspoeling van toegediende meststoffen.

Daarnaast stimuleert Hamerol bepaalde bacteriestammen in de bodem (zogenaamde “plantengroei stimulerende rhizobacteriën”) die ook weer nutriënten voor de plant beschikbaar maken. Andere bacteriën beschermen de plant tegen aanvallen door pathogene schimmels en nematoden. Gevolg van dit alles is een vitale plant die ook beter bestand is tegen abiotische stress (o.a. droogte).

Meer tal

In de teelt van pootgoed zien we dat Hamerol in veel gevallen leidt tot meer tal en een hogere opbrengst in de middenmaten. Ook in andere gewassen heeft Hamerol zijn toegevoegde waarde bewezen. Hier wordt

Hamerol als bladbespuiting ingezet en afgewisseld met chemie. De werking van fungiciden wordt door Hamerol versterkt en proeven in suikerbieten, zetmeelaardappelen en uien laten zien dat het gewas vitaler is en een grotere weerbaarheid heeft tegen bladziektes. Dit leidt in veel gevallen tot een hogere opbrengst. Hamerol is goed toepasbaar in de gangbare landbouw, maar Hamerol staat ook op de inputlijst van Skal en is bovendien toegestaan in de teelt onder PlanetProof-keurmerk. Het product is volledig biologisch afbreekbaar, heeft geen veiligheidstermijn voor gebruik en draagt niet bij aan het residu.

Deel dit bericht