De silicium biostimulant SilicaPower met een hoge concentratie goed opneembaar silicium kent binnen de pootgoedteelt een aantal toedieningsmogelijkheden, bijvoorbeeld als rijenbehandeling tijdens het poten of als bladbespuiting vanaf het moment dat de tweede bladlaag is gevormd. Onderzoek en praktijkervaring wijzen uit dat een rijenbehandeling tijdens het poten het meeste effect sorteert.

De adviesdosering voor de rijenbehandeling is 3 liter/ha, éénmalig tijdens het poten toegediend in de pootvoor. Beschikt de pootcombinatie niet over de juiste apparatuur, dan is 8x een volveldstoepassing met 0,4 liter/ha/keer een goed alternatief. De eerste bespuiting hiervoor start op het moment dat 2e bladlaag volledig ontvouwen is (BBCH schaal 12), de vervolgbespuitingen zijn met een interval van telkens 7-10 dagen.

SilicaPower helpt pootaardappelen tijdens de teelt letterlijk sterker te maken en te beschermen tegen abiotische stressomstandigheden. Het product stimuleert de wortelontwikkeling, verstevigt de celwanden en versterkt de opperhuid van het loof. Het gewas is beter in staat water en voedingsstoffen op te nemen; nieuwgevormde aardappelknollen verdrogen minder snel vanwege de regulerende werking van silicium op de celspanning.

Ook het productievermogen krijgt met SilicaPower een boost. Onafhankelijk onderzoek door onder andere Wageningen UR laat significante opbrengstverhogingen tot 10% zien. Het aantal knollen per hectare neemt toe en er is sprake van een betere maatsortering; significante toename van het aantal knollen in onder meer de maten 40-50 mm en 50-60 mm.

SilicaPower is een kant-en-klare vloeibare biostimulant met 3% opneembaar silicium en een EC van slechts 0,02mS. Het is tevens het meest zuivere siliciumproduct in de markt; er zijn GEEN zouten aan toegevoegd. Bij een rijenbehandeling kan het worden meegegeven in de tank met rijenbehandelingsmiddelen. Moet er worden gekozen voor de bladbespuitingen, dan kan SilicaPower worden meegespoten met een Phytophthora- of virusbespuiting (Olie H). Dit beperkt het aantal keren dat extra door het gewas moet worden gereden tot een minimum.

SilicaPower mag worden gebruikt in zowel de gangbare als in de biologische pootaardappelteelt (vermelding op de SKAL inputlijst).

Deel dit bericht