Virusbeheersing is voor de pootaardappelteler de belangrijkste focus om de oogst tot een goed einde te brengen. Dat betekent bestrijding van virus overbrengende luizen. De middelen die daarvoor beschikbaar zijn vragen de nodige aandacht. Zowel in manier van toedienen als op het moment van toedienen. Doordat toediening steeds lastiger wordt onstaan er continu nieuwe of vernieuwde inzicht. Reden genoeg om onderzoek te doen naar luis-virus beheersing.

Kleur

Afgelopen jaren is op het proefveld van Delphy onderzocht of kleur van invloed is op de aantrekkelijkheid van de luizen. Daarvoor wordt onderzocht of een afwijkende kalibemesting invloed en daardoor een andere kleur aardappelblad invloed heeft. Een object met haver tussen de rijen gezaaid geeft inzicht in de aantrekkelijkheid van haver t.o.v. aardappelen. En de onderzoekers hebben met de ‘witkwast’ de bodem en het gewas wit gemaakt vanuit het idee dat de luizen dan in de war raken en doorvliegen.

Schema’s

De uitvoering van de behandelingen van  de pootaardappelproef is ingericht binnen een perceel consumptieaardappelen. De nateelt van de oogst wordt uitgevoerd om na te gaan in welke mate er virusbesmetting is opgetreden. Dit deel van het onderzoek ligt op het pootaardappelperceel. De proeven worden allemaal besproken tijdens de rondgang. Het gaat om onderzoek naar verschillende spuitschema’s waarin olie, luisdodend middel en een pryethroïde in een afwisselend schema dan wel een blokkenschema wordt getoetst.

Ook wordt er onderzoek gedaan met groene middelen waaronder middel op basis van fulvine zuur genaamd Ful-Power van BioAg. En een object ingebracht door Van Wesemael.

Luisbeheersing om virusoverdracht te voorkomen is in pootaardappelen altijd een ingewikkelde maatregel. Het vraagt de nodige kennis van de pootgoedteler van de plagen maar ook van de werking van de middelen. Onderzoek helpt mee om de kennis van de pootgoedteler te ontwikkelen. De pootaardappeldag is het platform om de kennis op te halen.

Deel dit bericht