“Het verhaal over biostimulanten is heel ingewikkeld” een opmerking van Edwin Nederveen van Agro Sciences Biologicals. Nederveen maakt de opmerking op de rondgang op het pootaadappelproeveld van Delphy in Swifterbant. De rondgang is onderdeel van de kennisagenda voor de akkerbouw waarin Delphy en Van de Grond samenwerken aan kennisoverdracht. De rondgang voor de pooptaardappelen wordt vervolgd met een rondgang voor de peen op 30 augustus en een hutspotdag als netwerkdag op 14 december.

Ervaring

Tijdens de rondgang werden de objecten op het proefveld toegelicht en daar waar mogelijk de resultaten van afgelopen jaren uitgelegd. Agro Sciences Biologicals is een nieuwe organisatie met een productenpakket die binnen de definitie biostimulanten valt. Echter over de werking mag Nederveen niets vertellen omdat de producten nog in aanvraag zijn. En die aanvraag is ingewikkeld. De wetgeving vraagt hoe dan ook een toelating. Een biostimulant heeft in de definitie van de wetgever een werking tegen a-biotische stress, dus tegen regen, zon en westenwind. En zodra een stofje een werking claimt tegen biotische stress: schimmels, vliegen of bacteriën, moet dit stofje voldoen aan de toelating voor gewasbeschermingsmiddelen. Wanneer de producten in aanvraag zijn mag er niets geclaimed worden. Toch heeft Agri Sciences Biologicals op meerder plaatsen demonstraties en onderzoeken liggen volgens verschillende protocollen om ervaring op te doen en zodra er een middel op een bepaalde lijst staat de werking te kunnen onderbouwen. 

Vijf jaar

Frank Druyff van Koppert maakt duidelijk dat Koppert kiest voor de ingewikkelde route om ook biologische middelen als gewasbeschermingsmiddel aan te vragen. Druyff toonde het middel Vidi waarmee het doel is om de stolonen dusdanig te beïnvloeden dat net een aardappeltje meer kan worden gerooid. Druyff maakte ook duidelijk dat de werking van biostimulanten beoordeeld moet worden in het perspectief van vijf jaar. “Drie jaar is er een resultaat en twee jaar gebeurt er niets of nauwelijks iets”.

Effect

Deze zienswijze werd op een aangepaste wijze ook onder de aandacht gebracht door Pascal Kwint van UPL. Kwint vertelde over vochtvasthoudend middel Zeba dat ingeval er voldoende regen valt in het voorjaar geen effect heeft op de groei van aardappelen. Maar het effect in natte periodes is wel substantieel. 

Tal

Max den Hollander van Plant Power Products heeft met Hamerol een product waar al jaren ervaring mee is opgedaan. Juist in pootaardappelen is de chitinewerking vanuit Hamerol een waardevolle behandeling om meer tal te kunnen realiseren.

Weerstand

De noodzaak om meer zicht te hebben op sporenelementen en deze gericht toe te kunnen dienen werd onderstreept door Norbert Huveneers van Agro-Solutions. Met name het element silicium zorgt voor een grote weerstand van de plant maar is tegelijkertijd moeilijk opneembaar door de plant en nauwelijks transporteerbaar in de plant. Toevoeging door een specifieke meststof helpt om de weerbaarheid van de plantencellen te verbeteren.

Sporen

Weerbaarheid en sporenelementen is ook het streven van Den Ouden. Job Derks van Den Ouden ging in op de opname van sporenelementen via bladvoeding. Met de overname van PHC heeft Den Ouden de beschikking over een breed pakket aan uitgekiende meststoffen.

Nateelt

Jan Salomons van Delphy stond stil bij de luis virus proef. Delphy kiest al een aantal jaren voor om de aardappels uit de proef van een zeker jaar, het volgende jaar weer uit te planten en te beoordelen in hoeverre het virus in de poters is blijven zitten. Op deze manier zijn de maatregelen die genomen worden niet alleen in het oogstjaar maar ook het volgende jaar te zien. Vooralsnog levert tweemaal in de week met olie spuiten het beste resultaat. Maar de mogelijkheden van stro, haver of witmaken laten afhankelijk van het jaar wel degelijk invloed zien. Verfijning van deze toepassingen en verdere verdieping is noodzakelijk en die wordt ook opgepakt door Delphy verzekerd Salomons.

De rondgang op het pootaardappelveld laat zien dat het aanbod van biostimulanten ruim is. Tegelijkertijd is de gebruiksaanwijzing ingewikkeld en in veel gevallen incompleet. Dat betekent dat er op korte termijn geen afdoende oplossingen zijn om een zekere pootaardappeloogst te kunnen realiseren. Snelle oplossingen zijn er niet. Dat neemt niet weg dat onderzoeken en discussie over de perspectieven waardevol zijn om deze middelen een kans te geven. Het pootaardappelonderzoeksveld en de rondgang zijn onderdeel van de zoektocht naar nieuwe mogelijkheden.

Deel dit bericht