“Door QMS bladsapanalyse worden we als adviseur gedwongen de diepte in te gaan.” Roelof Naber van Delphy benoemt een bijvangst bij het gebruik van QMS bladsapanalyse. “De akkerbouwer profiteert van informatie en kan directer sturen op basis van QMS bladsapanalyse. En de verzamelde gegevens roepen ook vragen op voor de adviseur die daardoor meer kennis moet verzamelen die weer ten goede komt aan de gebruikers van QMS bladsapanalyse.”

Inzicht

Aanleiding voor het gesprek met Naber is de beperkingen in bemesting die op de sector afkomt. Minder stikstof, beperkingen in fosfaat, een andere inzet van mangaan door het verdwijnen van mancozeb en de inzet van al dan niet gescheiden dierlijke mest. Allemaal hebben ze effect op de bemesting en daarmee direct op de groei van het gewas. Eén van de eerste stappen om een antwoord te geven op beperkingen is inzicht. In dat inzicht is naast grondmonsters en bodemanalyses inzicht in wat een plant precies opneemt noodzakelijk. Tijdens de groei is QMS plantsapanalyse een waardevol instrument voor inzicht.

Onderzoek

QMS plantsapanalyse draait nu 10 jaar en is opgezet om de behoefte en opname van de plant te koppelen aan de optimale bemesting. Optimale bemesting is de slagroom op de koffie om op het hoogste niveau als teler mee te kunnen. Bemesting is veel meer dan van alle mineralen (meer) dan voldoende geven. Bemesting wordt ook gestuurd door het steeds aanscherpen van bemestingsnormen door de overheid. QMS plantsapanalyse heeft in die 10 jaar al heel veel inzicht opgeleverd. Daarmee laat de registratietool zien dat verzamelen van veel gegevens, zogenaamde multi-data verzameling, kan leiden tot vergelijkbare conclusies als onderzoek op een proefveld in een herhaalde blokkenproef. 

Jong en oud blad

De focus binnen QMS plantsapanalye ligt op kalium, magnesium en stikstof. De plantsapanalyse wordt gedaan op de plantsappen van zowel jong als oud blad. De deelnemers plukken in de periode tussen eind juni en half juli volgens een vastgestelde bemonsteringsmethode blad van de aardappels. Dit blad wordt verzameld door Delphy en vervolgens geanalyseerd door gespecialiseerd onderzoek- en testcentrum Nova Crop Control. De analyses leiden tot inzicht van de mineralen in het blad. Het systeem is in staat om aan te geven welke gebreksverschijnselen over 2-3 weken in het gewas zullen optreden.

Moeilijk

Door zowel het jonge blad als het oude blad te analyseren is er inzicht in het verloop van de mineralen. Naber legt uit: “Als een plant het moeilijk heeft en moeilijk aan voeding kan komen dan worden de mineralen in de plant zelf gebruikt om in leven te blijven. De plant eet zichzelf op.” Dat betekent dat als het Kalium gehalte in jong blad lager is dan in oude blad er een gebrek in de aanvoer is. Voor Stikstof is gebleken dat er geen verschil is of het mineraal aanwezig is in jong of oud blad. Stikstofgehalte wordt dan ook als één getal weergegeven. 

Juiste vorm

Bij GROTE KANS van gebrek moet er bijbemest worden, voor de verschijnselen optreden. Standaard producten met van alle mineralen een beetje zijn daarvoor niet geschikt aldus Naber. De juiste bemesting gebeurt met het mineraal waar gebrek aan is. Soms is een ruim aanbod van een ander mineraal ook de oorzaak van het gebrek. Daarbij is het zaak om voor een juiste vorm van de meststof te kiezen. Magnesium en Mangaan wordt via het blad opgenomen en kan dus met een vloeibare bladmeststof worden toegediend. Kalium en Stikstof worden maar heel beperkt door het blad opgenomen. Voor deze gebreken moet een meststof worden toegediend die via de bodem kan worden opgenomen. 

Onderwater gewicht

De kennis die bij inzet van QMS plantsapanalyse is opgedaan helpt zowel de teler als de adviseur. Er is een inzicht ontstaan in antagonistische mineralen ligt Naber toe. Bijvoorbeeld “Kalium en Magnesium zijn antagonisten. Bij een hoog aanbod van kalium zal de plant minder magnesium op kunnen nemen.” Naast de behoefte van de plant is het dus ook zaak om de toestand van de grond te kennen. Met de kennis van de bodem, de plant en de potentie van de plant wordt het mogelijk de teelt te optimaliseren. 

QMS plantsapanalyse is specifiek ontwikkeld voor de zetmeel- en consumptieaardappelen. De adviezen sluiten dan ook aan bij de groeipotentie en de marktvraag van de aardappelen. Daarbij is bv het realiseren van een hoog onderwater gewicht bij zetmeelaardappelen, wat bij een optimale bemesting met vooral stikstof en kaliumrelatief kan worden bereikt, belangrijke voorwaarde is voor de advisering. Bij consumptie heeft de veldopbrengst prioriteit

Naber wijst op de beperkingen in de mestnormen maar ook op de toevoegstoffen in gewasbescherming. Daarbij is Mangaan in Mancozeb een actueel voorbeeld. Blind mangaan toepassen is onnodig en kostprijs verhogend. Kijken wat de plant werkelijk nodig heeft op uw percelen brengt de klant verder. Gerichte bemesting op basis van metingen in de grond in de plant gekoppeld aan kennis en kunde van de adviseurs helpt om een rendabel gewas te telen. 

QMS plantsapanalyse is niet alleen beschikbaar voor Delphy klanten. Geïnteresseerde telers kunnen contact op nemen met het team van Delphy.

Deel dit bericht