Door deel te nemen aan de Snertdag pakt u de kans om uw producten en diensten te tonen aan de akkerbouwers. Daardoor krijgt u gerichte aandacht midden in de doelgroep. Naast een compact lezingen programma over actuele zaken als Robuuste aardappelrassen, dripirrigatie en Valse meeldauw heeft u de kans om op de informatiemarkt u diensten en producten te laten zien. Wij worden enthousiast van creatieve ideeën voor invulling van deze dag.

Vernieuwen van kennis

De akkerbouwsector is in beweging en Delphy en Van de Grond bewegen mee. De beweging van de sector kan alleen gebaseerd zijn op kennis. In de ontwikkeling en de communicatie van kennis spelen wij een rol met een onafhankelijke kennisdag. 

Onderzoeken 

De afgelopen jaren heeft Delphy diverse onderzoeken uitgevoerd in (poot)aardappelen, peen, suikerbieten en uien. De resultaten van deze onderzoeken leiden tot nieuwe kennis en kunnen daar waar relevant toegepast worden in de akkerbouwpraktijk. 

Snertdag

Op de Snertdagworden de actuele ontwikkelingen in de akkerbouw getoond maar ook de nieuwe ontwikkelingen op het gebied van irrigatie, spuittechniek, bodembeheer en bemesting. 

Beursmagazine

De Snertdag wordt ondersteund door een beursmagazine. Dit is een editie van vakblad Van de Grond voor de akkerbouwers en toeleveranciers. Deze beurseditie wordt als uitnodiging gestuurd.. In dit magazine is ruimte voor noviteitenachtergrondverhalen en advertenties.

Deelnemen

De verschillende mogelijkheden om zichtbaar te zijn óp, vóóraf en nà de Snertdag zijn terug te lezen op het inschrijfformulier.

Uw aanvraag voor adverteren kunt u rechtstreeks naar info@vdgrond.nl sturen. Het advertentiebestand moet voor 10 november aangeleverd zijn om in deze editie mee te kunnen.

Via bijgevoegd inschrijfformulier of via de QR-code kunt u zich inschrijven voor bovenstaande objecten en de bedrijvenmarkt op de Snertdag van 10 november.

Met vriendelijke groet,

Wim Westerveld, Wendy Schalke, Annick Vrolijk, Erna Steenhuis en Ulko Stoll 

Deel dit bericht