Het Spruitkoolplatform is niet alleen een onderzoeksplatform maar blijkt ook het platform te zijn waar creatieve ideeën getoetst worden. Het topsectorprogramma Volhoudbare Duurzame Koolteelt biedt de mogelijkheid om spuittechniek te toetsen. Het toetsen van de spuittechniek wordt steeds belangrijker omdat nieuwe middelen het meer en meer van contactwerking moeten hebben. De nieuwe middelen zijn grotendeels groen. 

Het Spruitkoolplatform in 2023 wordt uitgevoerd op een perceel van 1,5 ha dat speciaal voor het platform is gehuurd. Op het platform liggen ruim 50 objecten die door 16 partijen zijn ingebracht. De grootste partij is het Spruiten-collectief. Dat maakt dat het platform gestuurd wordt door zowel telers als periferie. En die periferie is ruim. Uiteraard de toeleveranciers en de gewasbeschermingshandel, daarnaast ook leveranciers van meststoffen en plantversterkers evenals afzetpartijen zijn onderdeel van het netwerk van het Spruitkoolplatform.

Thema’s

Het onderzoek naar nieuwe kennis richt zich met name op verduurzaming van de teelt. Dat betekent nieuwe beheerschema’s met groene middelen, schema’s op basis van signalering en een vijf tal thema’s. De onderzoeksthema’s zijn:

  • Een proef met een combinatie van koolmot en trips objecten
  • Een proef gericht op de combinatie van koolwittevlieg en luizen
  • Fungicidenproef waarbij ook weerbare rassen worden getoetst
  • Volhoudbare koolteelt

Koolmot

Het onderzoek naar koolmot houdt onder andere in dat de koolmotten wekelijks geteld worden. De tellingen worden beschikbaar gesteld voor deelnemers van het Spruiten-collectief. Deze ontvangen wekelijks een overzicht van de tellingen op het Spruitkoolplatform en van de tellingen op koolvelden in Noord-Holland. Deze informatie geeft een beeld van de ontwikkeling en helpt mee in de beslissing om een maatregel te nemen op de eigen percelen.

Volhoudbare Duurzame koolteelt

In het topsectorprogramma Volhoudbare Duurzame Koolteelt werken alle koolgroepen samen aan verdere verduurzaming van de koolteelt. De broccoli neemt verantwoordelijkheid voor de koolgalmug, de sluitkool zoekt nadrukkelijk naar rasverschillen, de bloemkool richt zich nadrukkelijk op waarschuwingssystemen en de spruiten objecten worden gefocused op spuittechniek. 

Het Spruitkoolplatform laat zien dat samenwerking tussen telers, toeleveranciers, bedrijfsleven leidt tot serieus onderzoek waarin de sectoragenda voorop staat. Dat nu ook de veredelaars toenadering zoeken tot het Spruitkoolplatform laat vooral zien dat het Spruitkoolplatform als waardevol wordt gezien. De sector mag trots zijn op de samenwerking in het Spruitkoolplatform.

Deel dit bericht