“Eén werkbezoek doet wonderen” Meldt Pieter Grinwis in de Tweede Kamer tijdens het laatste landbouwdebat van 2022. Grinwis is landbouwwoordvoerder bij de Christen Unie en maakt de opmerking naar aanleiding van een compliment van de kamervoorzitter op zijn kennis van de spruitenteelt. En inderdaad is Grinwis op bezoek geweest op het Spruitenplatform. 

Inspanning

Het bezoek van Grinwis is onderdeel van een langdurige inspanning om de problemen en uitdagingen in de spruitenteelt onder de aandacht te krijgen van de politiek. Een spruitenfilmpje, een petitie in de Tweede Kamer en een werkbezoek van Caroline van de Plas en nu dus van Pieter Grinwis zijn resultaten van de gezamenlijke initiatieven van het Spruiten-collectief. De kennis die Grinwis in de kamer naar voren brengt, is dan ook het resultaat van een lange inspanning.

Praktijk

En niet zonder resultaat. Door de opmerking van Grinwis over de spruitenteelt en de verwijzing naar het werkbezoek laat hij zien dat zijn moties gebaseerd zijn op wensen vanuit de praktijk. En dat is nodig. Veelal zijn moties in de Tweede Kamer politiek gedreven en worden ook zo behandeld. Grinwis diende naar aanleiding van het bezoek een aantal moties in onder andere over het Fonds Kleine toepassingen en de ruimte voor specifieke knelpuntoplossingen voor kleine teelten zoals spruiten. Als een van de weinige zijn alle ingediende moties van Grinwis in dit landbouwdebat aangenomen.

Kanarie

De zorgen over de toekomst van de spruitenteelt zijn groot. Het gereedschap waaronder gewasbeschermingsmiddelen wordt of is weggenomen. Ook de experimenteer ruimte hoort bij het gereedschap voor goed vakmanschap. Daarmee vervult de spruitenteelt de rol van kanarie in de kolenmijn. Als de kanarie stopt met fluiten is het koolmonoxidegehalte in de mijn te hoog en moeten de mijnwerkers naar buiten. De spruitenteelt zit met de huidige gereedschapskist aan de uiterste grens van de mogelijkheden. Bij ongewijzigd beleid zullen de grenzen voor andere vollegrondsgroentegewassen snel volgen. 

Deze redenatie gekoppeld aan de noodzaak om stevig in de schoenen te staan heeft er toe geleid dat de inspanning van het Spruiten-collectief worden versterkt door de betrokkenheid van ander vollegrondsgroente gewassen. Dat maakt de boodschap degelijker en breder gedragen.

Steeds meer blijkt het telen van vollegrondsgroente niet alleen een kwestie is van goed teler zijn. Ook de relatie met de omgeving blijkt van belang. Inmiddels  blijkt nu de relatie met beleidsmakers steeds belangrijker te worden. Dat ligt niet in de activiteiten van de meeste vollegrondsgroentetelers maar het is wel noodzakelijk. Besef dat de boodschap van verduurzaming voor veel maatschappelijke organisaties betekent het weghalen van waardevol gereedschap bij de agrarische sector. En juist deze organisaties hebben een constante lobby richting politiek. Daar moet een genuanceerd verhaal tegenover worden gesteld. Uiteraard doet LTO dat maar een gedreven verhaal vanuit praktiserende telers gedragen door een brede telersgroep zorgt dat de beslissers in de Tweede Kamer een genuanceerd beeld krijgen. Grinwis toont dat hij open staat voor de zorgen en oplossingen vanuit de sector en juist die openheid biedt kansen.

Deel dit bericht