Dat de Witlofcoöperatie zijn werk doet blijkt uit de opmerkingen die zijn gemaakt over witlof in het verslag van het College van Deskundigen is maar liefst 90 keer witlof opgeschreven. De opmerkingen over de witlof komen van zowel witloftrekkers, akkerbouwers, adviseurs als afnemers. En dat heeft geleid tot aanpassing. Voor 2023 hanteert Planet Proof dezelfde normen als voor 2022. Dus zonder certificering van de akkerbouwer. Tegelijkertijd is er afgesproken dat de sector een lange termijn ambitie ontwikkeld waarin de duurzaamheidsinspanningen van de witlofsector worden uitgewerkt. Met het ambitieplan ‘Weerbaar witlof’ van Witcop ligt er al een stevige basis voor deze lange termijn ambitie.

Onkruidonderzoek

Afgelopen jaar is een herbicide onderzoek uitgevoerd met een tweeledig doel. Enerzijds de effectiviteit toetsen en anderzijds zorgen voor aandacht en zichtbaarheid bij de toelatingshouders van herbiciden voor witlof. Dat heeft er toe geleid dat een procedure is gestart voor een uitbreiding in kleine gewassen voor een van de onderzochte stoffen. Deze procedure is een relatief snelle procedure waarbij alleen getoetst wordt op veiligheid. 

Voor een tweetal andere stoffen is binnen de desbetreffende fabrikanten actie gestart om de hiaten in het toelatingsdossier te benoemen en van daar uit acties te ondernemen. In 2023 gaat het onderzoek vervolgd worden.

Promotie

De activiteiten voor promotie van witlof zijn vervolgd in een seperate werkgroep. Dit heeft geleid tot een uitgewerkt plan en een bijbehorend financieringsplan. Inmiddels zijn alle telers benaderd om mee te doen aan dit plan. De samenwerking op gebied van teelttechniek wordt aangevuld met samenwerking op het gebeid van promotie. De noodaak om voor kleine teelte zelf initiatief te nemen is groter dan ooit. 

Begin oktober heeft een uitgebreid rondgang in combinatie met een rassenproef in de N.O.P. en IJsselmuiden plaats gevonden. 

Deel dit bericht