Bemesting gebeurt niet altijd met mineralen in de vorm waarvan de plant het meest profiteert. Planten stoppen energie in het omzetten van mineralen naar waardevolle bouwstoffen voor de plant. Wanneer deze waardevolle ingrediënten als bemesting kunnen worden toegediend, heeft de plant energie over voor groei en vitaliteit. Dat creëert mogelijkheden voor nieuwe meststoffen. Marijn Nap van AgroCentrum legt de stikstofroute uit in de plant en geeft daarmee nieuwe mogelijkheden aan voor sterkere planten.

Stikstofroute

Het stikstofmolecuul is één van de atomen in eiwit. Eiwitten bestaan uit aminozuren. Aminozuren zijn bakstenen van eiwit die de plant gebruikt voor groei, assimilatie en opslag. Stikstofmeststoffen in nitraat of ammonium vorm worden door de plant omgezet naar aminozuren. Dit proces kost de plant energie.

Direct beschikbaar

Meststoffenleverancier AgroCentrum biedt met Ferticell een meststof aan op basis van aminozuren. Met Ferticell wordt er stikstof toegediend in de vorm van aminozuren die door de plant wordt opgenomen en direct kan worden gebruikt in de ontwikkeling van eiwitten. Marijn Nap van AgroCentrum is enthousiast over de mogelijkheden: ” Ferticell vraagt geen energie van de plant om een N molecuul te onttrekken aan nitraat of ammoniak. De aminozuren in Ferticell zijn direct beschikbaar.” Dat leidt tot meer effectiviteit van de bemesting. Daarnaast zijn aminozuren de basis van veel stoffen in de plant die zorgen voor weerbaarheid en vitaliteit. Een weerbare plant is beter bestand tegen en houdt het langer uit in moeilijke omstandigheden. 

Suikers

Nap toont dat hij zich sterk verdiept heeft in plantenprocessen en de scheikunde die daarbij komt kijken. Nap gaat in op de vorming van suikers door planten Daarbij schetst hij dat er makkelijke suikers zijn die gebouwd zijn op basis van kunstmest stikstof en ingewikkelde suikers. Deze bestaan uit meerdere en verschillende aminozuren. Nitraatstikstof leidt tot de aanmaak van eenvoudige suikers die aantrekkelijk zijn voor o.a. insecten. Een meststof op basis van aminozuren biedt meer mogelijkheden om meer complexe suikers te maken die noodzakelijk zijn voor bijvoorbeeld de structuren van de celwand. En deze ingewikkelde suikers zijn moeilijker te doordringen door insecten.

Droge stof

Van de 20 verschillende aminozuren worden er via Ferticell 19 toegediend. En dat leidt tot een steviger plant. Dat blijkt ook uit diverse onderzoeken laat Nap zien in een voorbeeld van aardbeien. In traditioneel bemeste aardbeien en bemest met Ferticell is de droge stof hetzelfde maar de Ferticell objecten zijn compacter en steviger. Daardoor zijn deze aardbeien beter houdbaar en uit zichzelf beter bestand tegen narigheid.

Koolstof

Ferticell is een meststof die sterk hygroscopisch is. Dat betekent dat Ferticell water aantrekt en dus eenvoudig via de waterdruppels op het blad worden verspreid en opgenomen. Ferticell is pH neutraal en niet zout en heeft dus geen effect op bodemleven. Ferticell bevat 16 % N en bevat daarnaast 40% koolstof. Ferticell is goed oplosbaar in water, maar heeft even de tijd nodig om op te lossen. Het is een organische meststof en dus raadzaam om niet te lang in een tank of aanmaakbak te laten zitten.

Ferticell wordt geproduceerd uit niet genetisch gemodificeerde sojabonen en staat op de Skal inputlijst

Met Ferticell zet AgroCentrum een stap in het slimmer en effectiever maken van meststoffen. Ook de juiste voedingsstoffen in de vorm van de juiste elementen leidt tot een betere plantengroei. Daarmee kan de teler een stap zetten in efficiëntie van de plantenergie en de plant helpen om zichzelf te weren tegen moeilijke omstandigheden.

AgroCentrum

AgroCentrum zet zich met veel daadkracht en energie in om de algemene plantgezondheid in Nederland en België te verbeteren. Binnen de organisatie heerst een gezamenlijk verantwoordelijkheidsgevoel om via tussenhandelaren, boeren te helpen hun gewassen en planten vitaal te houden. Door continu op zoek te gaan naar nieuwe methodes, ingrediënten of producten zet AgroCentrum zich volhardend in voor een optimale opbrengst van goede kwaliteit. Een van de uitgangspunten van AgroCentrum is: groei is niet enkel het doel maar een gezamenlijke verantwoordelijkheid.

Deel dit bericht