De beheersing van virusziekten leunt voor het grootste deel op de inzet van minerale olie. Dat bleek op de pootaardappeldag in de presentatie van Jan Salomons van Delphy. Wellicht ten overvloede maar de virusoverdracht door bladluizen kent twee verschillende type virussen: persistente en niet persistente virussen. Persistenten virussen zoals bladrol worden overgebracht door enkel de perzikbladluis. Deze luis prikt met zijn mondstekel diep in de zeefvaten van de bladeren en kan daardoor het virus diep in het blad brengen. Niet persistente virussen zoals het Y-virus worden door diverse luizen overgebracht en worden geïnfecteerd in de opperhuid.

Persistent

De bestrijding van de verschillende type virussen berust niet op dezelfde methode. 

Een non persitent virus is alleen te voorkomen. De luis heeft maar een korte tijd nodig om het virus over te brengen. Het effect van d eoli is feitleijk het schoonmaken van de stekel van de luis. Na een paar prikken is de luis het non persistente virus weer kwijt.

Een persistent virus blijft in de luis en is dus luis specifiek. Doordat de luis dieper moet prikken duurt het enige tijd voordat het persistente virus wordt overgebracht in het blad en de plant is geïnfecteerd. Doden van de luis is een effectieve beheermethode.

Aanbevelingen

Het onderzoek dat Salomons liet zien afgelopen jaren leidt tot een aantal aanbevelingen:

Op tijd beginnen met selecteren en zorgen dat na loofdoding geen hergroei plaats vindt is de belangrijkste beheers methoden.

Intensieve inzet van mineralen oliën. Uiteraard volgens het etiket waarbij zeker in het begin bij sterke loofgroei een interval van drie dagen waarschijnlijk noodzakelijk is. De inzet van overige olien laten in proeven een minder resultaat zien.

De inzet van luizendoders is effectief waarbij etiketten zeer divers zijn. Rekening houden met driftreductie, moment van toedienen en het al dan niet toevoegen van hulpstoffen zijn noodzakelijk om de huidige insecticiden de juiste werking te laten realiseren. Een spuitmoment in de avond lijkt vaak het beste.

De toename van virus wordt in de pootaardappelteelt breed gevoeld. De inzet van insecticiden vraagt meer kennis dan ooit. Daarvoor is inzicht nodig in de virus en de veroorzaker en inzicht in de werking van middelen. Het vakmanschap van de teler wordt meer en meer op de proef gesteld.

Deel dit bericht