Het boeien en binden van talentvolle medewerkers is een grote uitdaging in de huidige tijd. Het percentage werkzoekenden daalt en de vraag naar goed opgeleid personeel stijgt. Hoe zorg je ervoor dat je nieuwe medewerkers aantrekt en als ze eenmaal binnen zijn hoe zorg je ervoor dat je medewerkers behoudt? 
De werkgevers in de sector bomen-, vaste planten-, en zomerbloementeelt hebben, over het algemeen, een goed imago als werkgever en bieden veel vaste en structurele werkgelegenheid. Om de concurrentiepositie te verbeteren zien we dat bedrijven zich meer gaan profileren als een goede werkgever, als bedrijf in een sector waar het fijn is om te werken en waar rekening gehouden wordt met de behoeften van het individu. Alleen de bedrijven die erin slagen de juiste mensen te vinden en aan zich weten te binden zullen overleven. 


De sector heeft behoefte aan vakmensen die opgeleid moeten worden. De werknemers die in de sector werken willen we behouden. Ook daarbij speelt goed werkgeverschap een belangrijke rol, met voor werkenden de mogelijkheid om zich te ontwikkelen. De ontwikkelingsmogelijkheden zijn zeker van belang voor werknemers. Voor oogst- en teeltmedewerkers zijn dit zeker niet altijd uitgebreide opleidingen. Het kunnen ook korte praktische cursussen of trainingen zijn. Maar denk ook eens aan de doorgroei in taken. Is het bijvoorbeeld mogelijk om een goede oogstmedewerker ook andere werkzaamheden te laten uitvoeren? Of een aantal extra taken toe te wijzen, met meer verantwoordelijkheid? Uiteindelijk leidt dit ertoe dat de werknemer meer eigenaarschap en zelfstandigheid ervaart in zijn werk. Dit geeft mensen erkenning en voldoening.

Subsidies
Als uw bedrijf werkt volgens de cao Open Teelten én afdraagt aan het fonds Colland Arbeidsmarkt, dan kunt u gebruik maken van subsidie volgens de Cursusgroepen-regeling. Dit fonds stimuleert het vergroten van vakkennis en vaardigheden van werknemers in de agrarische sector. Dit is van belang voor de ontwikkeling van de werknemer en het bedrijf. De vergoedingspercentages kunnen tot 85% van de kosten voor scholing en zijn. De werknemer kan onder dezelfde voorwaarden gebruik maken van de scholingsvoucher. Een scholingsvoucher heeft een waarde van € 1.500. -. Dit persoonlijke budget kan besteed worden aan cursus of training die de cursist zelf bepaalt. De cursus kan bedoeld zijn om door te groeien in het eigen werkveld, maar ook om een nieuw beroep te leren. Ook kan de scholingsvoucher gebruikt worden voor een cursus buiten het vakgebied, zolang hij maar arbeidsgericht is. Kijk voor de voorwaarden op www.collandarbeidsmarkt.nl. 

Mariëlle Gooijaers en Robert Soesman

Meer weten?

De consulent informeert en adviseert u en uw medewerkers over opleidingen, trainingen en cursussen. Wilt u kennismaken en een onafhankelijk en kosteloos advies? Neem dan een kijkje op www.talentboom.nl 

Talentboom en de werkzaamheden van de scholingsconsulenten ‘Bomen, Vaste Planten en Zomerbloemen’ worden mede mogelijk gemaakt door LTO-vakgroep Bomen, Vaste Planten en Zomerbloemen, Anthos, CNV Vakmensen en FNV Agrarisch Groen. Deze partijen ondersteunen het project scholingsconsulent met een financiering vanuit Colland Arbeidsmarkt.

Waarom is het belangrijk om medewerkers te binden en te boeien?

*Verloop van personeel wordt lager

*Productiviteit stijgt

*Kennis blijft binnen de organisatie

*Medewerkers zijn trots op de werkgever

*Enthousiaste medewerkers werven nieuwe collega’s
*Behouden van personeel is goedkoper dan het werven van nieuwe medewerkers

Deel dit bericht