Water heeft invloed op het spuitresultaat. De kwaliteit van water heeft invloed op de efficiëntie van de gewasbeschermingsmiddelen. Instabiele spuitvloeistof en de afbraak van de werkzame stoffen kunnen toenemen, vooral bij gebruik van hard en koud water. Extreem zuur of basisch water tast echter ook de spuitvloeistof aan. Verzameld uit diverse bronnen. Dit betekent dat in veel gevallen de bedekking en de effectiviteit van de gewasbeschermingsmiddelen kan verslechteren. Daarnaast kunnen filterverstoppingen door onvoldoende opgeloste en gemengde bestrijdingsmiddelen leiden tot een slechtere efficiëntie,

Toetsen

Bronwater kan hard zijn. Om hier zekerheid over te hebben moet het water getoetst worden. Dat kan met teststrips of geschikte meetsets om de juiste kennis van de componenten (Ca, Mg, enz.) en de hardheid van het water te verkrijgen. De aanwezigheid van ijzer en nitraat kunnen extra negatieve invloeden veroorzaken (bijv. filterverstopping). Bij gebruik van kraanwater, zijn storingen zeldzaam is de informatie over de waterkwaliteit beschikbaar bij de waterleverancier.

PH en waterhardheid

Er is geen correlatie tussen pH en waterhardheid. Zeep schuimt bijvoorbeeld niet goed in hard water omdat het onoplosbare calcium- en magnesiumzouten vormt. Technische mogelijkheden om de waterhardheid te beïnvloeden zijn zeer kostbaar. Enerzijds kan dit met een complexe waterontharding door het verwijderen van kalk- en magnesiumionen, of met behulp van omgekeerde osmose installaties, waarbij de hardheidscomponenten nitraat en kiezelzuur worden uitgefilterd met behulp van een membraan. Bij zeer hard, kalkhoudend water bereiken laatstgenoemde systemen door verstopping van het membraan hun grenzen en zou er ook stroomopwaarts een onthardingssysteem moeten worden geïnstalleerd.

Regenwater

In de meeste gevallen niet haalbaar – maar ideaal – zou het gebruik van regenwater zijn. Dit is meestal

zacht, niet zo koud en met een pH-waarde van rond de pH 5 tot 8. Bronwater kan vaak hard zijn, maar

is meestal erg koud (bijv. 3 – 5° C) en licht zuur tot basisch. Het oppervlaktewater bevat diverse zwevende stoffen (klei, organische stoffen) die moeilijk of niet volledig kunnen worden uitgefilterd. Aangezien deze natuurlijke stoffen actieve ingrediënten in gewasbeschermingsmiddelen kunnen binden, kan een vermindering van hun effectiviteit niet worden uitgesloten.

Effectief

In de spuitvloeistof is de invloed van de pH-waarde op het mengen en aanbrengen waarschijnlijk niet zo doorslaggevend als de waterhardheid. De zuurgraad (pH-waarde) geeft de H+-ionen in een oplossing aan en de definitie in water varieert van sterk zuur (pH 0) tot neutraal (pH 7) tot sterk basisch (pH 14). Van veel bestrijdingsmiddelen wordt gezegd dat ze het meest effectief zijn rond een pH-waarde van 6,5. Dit kan echter niet als vuistregel worden gebruikt.

De huidige gewasbeschermingsmiddelen zijn zo ontwikkeld dat de stabiliteit van de spuitvloeistof gegarandeerd is ongeacht de pH-waarde van het water. Dit wordt bereikt door buffersystemen die met behulp van zwakke zuren of basen waterstofionen tot op zekere hoogte kunnen opnemen of afgeven. De  buffersystemen werken het beste in hard water, zo blijkt uit testen van de Duitse Pflanzenschutzdienst. Met de verschillende gewasbeschermingsmiddelen en vooral bij mengsels kan niet alleen de pH-waarde veranderen, maar ook de algehele stabiliteit van de spuitvloeistof in gevaar komen (bijv. uitvlokking, fytotoxische reacties). Typische pH-waardeverlagers zijn bijvoorbeeld citroenzuur, SSA, preparaten die ethefon bevatten (Cerone 660, Camposan) of morfoline (fungicidegroep). Na boraat, solubor of natronloog verhogen daarentegen de pH-waarde. De sulfonylurea spelen hier een bijzondere rol. Deze lossen het veiligst op in een alkalische omgeving.

Duitse Hardheid (dH)

Deel dit bericht