“Het idee is zo simpel, dat we daar niet eerder op zijn gekomen”. Een opmerking tijdens de bijeenkomst van het witlofplatform begin oktober. Op het witlofplatform werd een demonstratieobject getoond waarbij compost is aangebracht bovenop de witlofrug net na het zaaien. Deze compost zorgt voor een microklimaat dat dermate gunstig is voor het kiemende zaad dat de witlofkiempjes snel boven de grond uit komen. Het compost houdt vocht vast en voorkomt daarmee korstvorming en verdroging. En in het compost zitten mineralen en gunstig bodemleven dat direct beschikbaar is voor het kiemende zaad. 

Veelbelovend

Deze toepassing is het resultaat van een aantal brainstormsessies tussen Johan Meersma van compostleverancier Orgapower en Gerwin de Vries van Witlofkwekerij Lof. En zoals gebruikelijk bij De Vries krijgen goede ideeën de ruimte om uitgevoerd te worden. De resultaten zijn veelbelovend. Er zijn op een aantal percelen afgelopen juni een paar meters compost toegepast en er is in de weken daarna regelmatig geteld door Bote van Lune van Chicogrow. Niet statistisch betrouwbaar en slechts een houvast om verder onderzoek te doen toonden tellingen aan dat zonder compostbehandeling een opkomst van omgerekend 220.000 plantjes per ha en met compost 300.000 per ha. En dat verdient verdieping. De eerste aanzet is ondersteund door de Provincie Flevoland. Het is nu aan de sector om een vervolg in te vullen. 

Bemestingsmonsters

Hans Smeets van Smeets Agro Consultancy is via Orgapower betrokken bij het compost initiatief. Smeets ging uitgebreid in op bemesting waarbij hij benadrukte dat aanwezigheid van mineralen in de bodem niet betekent dat de mineralen ook beschikbaar zijn. Zeker in jonge kleigronden zoals in Flevoland heeft de aanwezigheid van kalk veel invloed op beschikbaarheid van mineralen waaronder mangaan. Smeets benadrukt dat een juiste monstername en een consistente manier van monsternemen in de tijd nodig is om het juiste inzicht te verkrijgen.

Stikstof binden

Verdieping en vooral ook het uitvoeren van ideeën is de basisgedachte achter het witlofplatform. Deze ideeën komen ook naar voren in de toepassing van Vixeran. Een stikstofbindende bacterie die op het blad gespoten wordt en stikstof uit de lucht bindt en aanbied aan de plant. Hiermee is een deel van de stikstofgift te besparen en stikstof komt op het juiste moment ter beschikking van de plant. Steven Dorrestijn van Vixeran leverancier Syngenta bleek in staat om de werking uit te leggen. Echter de witlofsector moet zelf ervaring op doen in de effectiviteit van Vixeran als stikstofbinder.

Silicium

Een ander product waar ervaring mee moet worden opgedaan en die als object in het witlofplatform te zien was is Sylicapower van Plantosys. Jesse Jochems van Plantosys benadrukt dat silicium een element is dat essentieel is voor het weerbaarheidssysteem van planten. Echter de vorm waarin silicium beschikbaar is en kan worden opgenomen is wel relevant voor de werking. Met Sylicapower heeft Plantosys een vorm gevonden die en opgenomen kan worden door de plantenwortel en in in de juiste vorm het weerbaarheidsmechanisme in de plant kan versterken.

Het witlofplatform vult de behoefte in om nieuwe en soms vreemde hersenspinsels in de praktijk te laten zien. Daarbij is het belangrijkste doel discussie om te beoordelen of de spinsels de moeite waard zijn om te vervolgen. In deze opzet slaagt het witlofplatform.

Deel dit bericht