Onlangs vond de feestelijke aftrap van CIV Groen plaats in de KAS te Woerden. In de Centra voor Innovatief Vakmanschap (CIV Groen) werken het mbo-groen, bedrijven en overheid aan de concrete praktijkuitdagingen. 
Tijdens het middagprogramma is de nieuwe invulling van praktijkcluster AGRO gemarkeerd. Het praktijkcluster bestaat al langer, maar krijgt een nieuwe vorm én een nieuwe projectleider, Miriam van Bree. In Woerden kwamen bedrijfsleven en onderwijs samen om de opdracht voor het praktijkcluster AGRO kracht bij te zetten.

Praktijkcluster AGRO is een van de vijf nieuwe praktijkclusters onder CIV Groen. Zeven groene-mbo’s zijn aangesloten bij dit cluster en trekken samen op om de driehoek van onderwijs, bedrijfsleven en onderzoek aan elkaar te verbinden binnen akkerbouw en agrarisch loonwerk. Projectleider Miriam van Bree geeft invulling aan deze verbinding en zorgt dat alle partijen zijn aangehaakt, waarbij het steeds draait om de mbo-student. Het praktijkcluster brengt nieuwe innovaties binnen het onderwijs, verbindt studenten en bedrijven aan elkaar. En stimuleert de onderzoekende en innovatieve houding van de student én docent. Met als doel, leren van, en mét elkaar. Leven Lang Leren is het uitgangspunt.

Het bedrijfsleven in het cluster wordt vertegenwoordigd door Cumela Nederland, BO Akkerbouw, LTO Nederland, vakgroep Akkerbouw, Topsector Agri & Food en Bionext. Er is ruimte voor meer bedrijven. Die kunnen zich melden bij de projectleider. Tijdens de middag was een deel van deze bedrijven aanwezig. Ze gingen in gesprek met het onderwijs. Anne Dijk, voorzitter van het cluster AGRO, leidde het gesprek om samen aandachtspunten te formuleren. De projectleider gaat hiermee aan de slag en deelt dit ook met de andere partijen. Zo begint het cluster echt van onderop en kan het inspelen op de vragen die leven bij bedrijfsleven en onderwijs.

Inspireren is binnen het cluster een belangrijk thema, dus zeker ook tijdens de feestelijke aftrap. Aan het woord kwam Ruud Hendriks, de nieuwe practor Kringlooplandbouw Aeres MBO, thuisbasis in Dronten. Zijn uitdaging is om onderzoeksresultaten bij het mbo-onderwijs zichtbaar te maken. De transitie naar kringlooplandbouw vraagt innovatie en kennis. Die kennis maakt Hendriks toegankelijk voor docenten en studenten. “Ik wil docenten voorzien van munitie om studenten mee te nemen in het nieuwe denken over kringlooplandbouw. Het gaat om begripsverheldering en door kennis ervoor zorgen dat een student opkijkt tegen de docent. Daar is goede betrouwbare informatie voor nodig.”

Dirk van Apeldoorn, docent/onderzoeker bij Boerderij van de Toekomst en bij de vakgroep Farming Systems Ecology bij Wageningen UR ging vervolgens in op strokenteelt. “De resultaten uit onderzoek strokenteelt zijn veelbelovend, ook in praktische toepassingen. Als je met diversiteit gaat werken is er geen blauwdruk, dus je moet als teler veel meer zelf op onderzoek uit. Het is dan ook onze uitdaging om de boer weer in het veld te krijgen in plaats van achter het scherm.”

Voor meer informatie, neem contact op met de projectleider Miriam van Bree, m.van.bree@civ-groen.nl.

Deel dit bericht