“Ecoploeg is een verkeerde omschrijving van de Ovlac” stelt Frans Koeckhoven van bedrijf Koeckhoven.net. De doorontwikkelde Ovlac werkt weliswaar met een rister maar de bewerking is een zaaibedbewerking waarbij het zaai- of plantbed wordt klaargemaakt. Een betere omschrijving is krabbelen of schrapen van het zaai/plantbed, op de diepte die je wilt. Koeckhoven biedt sinds vijf jaar de Ovlac aan en heeft in de afgelopen 5 jaar al vele doorontwikkelingen gedaan aan de machine. Niet zonder resultaat want er zijn inmiddels vele machines in Europa afgeleverd. Er staan zelfs machines klaar voor aflevering naar Tsjechië en Rusland. Inmiddels is ook de tweede op één bedrijf afgeleverd.

Contact

Koeckhoven.net maakte het verschil door de Ovlac recht achter de trekker te bouwen. Dat betekent altijd een tractor die geen last heeft van scheeftrekken en dus niet hoeft te corrigeren. GPS, Vario techniek of ploeg besturing is niet meer nodig en dus ouderwets. Dat bespaart frictie in de techniek en in de grond maar vooral heel veel vermogen. Met 85 PK een Ovlac met acht (8) risters trekken is geen enkel probleem. Een machine recht achter de trekker betekent niet rijden in een ploegvoor. Maar dat is niet hetzelfde als voorkomen van een zool. Het rister van de Ovlac is dusdanig ontwikkeld dat er geen vaste zool ontstaat. Het rister krabbelt over de laag onder de bewerking zonder te ‘smeren’. Er blijft contact met de rest van de bouwvoor ligt Koeckhoven toe. 

Rijpaden

In de splinternieuwe productie hal in Ursem in de Noord Hollandse Schermer polder laat Koeckhoven de nieuwste ontwikkelingen zien. Aan het einde van de las straat is de ontwikkelruimte met moderne faciliteiten. Een van de nieuwe ontwikkelingen is de “Rijpaden Ovlac” met een verstelbare bok, zodat de rijpaden in tact blijven. Een andere nieuwe ontwikkeling is een inlegger met een afwijkende draaiing op het uiteinde van het JK rister die zorgt dat de bovenste laag echt wordt weggewerkt. De Ovlac maakt geen gebruiken van voorscharen.

Mulchen

In de ontwikkelruimte zijn ook nieuwe combinaties te zien: bijvoorbeeld met de Moreni kopeg die doorontwikkeld is tot Mulcher doormiddel van Samurai tanden waarvan er drie zijn gemonteerde per Rotor. Deze tanden maken een poetsbeweging waarmee het blad van de wortel wordt gescheiden. Onkruid, gras en groenbemesters kunnen niet snel meer verder groeien. De veel gebruikte frees

werkt in ‘hapjes’, waardoor er nog grond, wortel en bladgroen aan elkaar zitten. Hierbij is het risico dat onkruid weer verder groeit.

Naast mulchen heeft de Moreni ook een egaliserende werking door de drie tanden worden de bovenlaag verspreid onder de machine. De Moreni werkt ook bovengronds om bodemleven te sparen.

Deze combinatie maakt het mogelijk om na een teelt van groenbemesters het zaai/plantbed voor 100% zwart te maken in één werkgang. 

Voorjaar

De ontwikkeling van het open rister maakt dat de verwering van de bewerkte grond sneller gaat. Dat leidt tot de vraag of voorjaars- of najaar bewerking aan te raden is. ‘Ook op zware grond is voorjaarsbewerking goed mogelijk aldus Koeckhoven. Het open rister zorgt voor verruwing van de bewerkte grond. Daarbij is er de mogelijkheid van een aandruk\verkruimel rol. Verwering is mogelijk maar de belangrijkste eis is contact met de ondergrond. 

De bodem op orde is de belangrijkste basis voor een goede plantengroei. Dat is een alom aanvaard principe. Daarbij horen bewerkingen en machines die de bodem op een passende manier kunnen onderhouden en verbeteren. De ontwikkeling van deze machines door gedreven creatieve geesten als Koeckhoven betekent meer passende mogelijkheden voor de teler.

Gebruikerservaring

Landbouwbedrijf Van Dijk uit Emmen werkt sinds twee jaar met de Ovlac machine. Jens van Dijk ligt de keuze voor de Ovlac toe: “Met deze machine kunnen we on-land rijden. Daarnaast is het een 8 schaar met een werkbreedte van drie meter. Daardoor ontstaan er geen hoge ruggen en kunnen we op vlak land poten en zaaien.” Van Dijk heeft gekozen voor Ovlac met een vorenpakker en werkt met een Mulcher van 3 meter breed in de fronthef. Met de Mulcher worden de gewasresten fijn geslagen en met de Ovlac worden ze ca. 20 cm ondergewerkt. De vorenpakker drukt de voren aan waarna direct gepoot en gezaaid kan worden. Niet in de voor rijden helpt mee aan een vlak veld. Landbouwbedrijf Van Dijk heeft de typerende gewassen voor de Veenkoloniën met suikerbieten, zetmeelaardappelen en graan. Van Dijk merkt op dat bij het in het werk stellen van de ploeg voldoende ondersteuning wordt gegeven en dat hij op de hoogte wordt gehouden van de continue verbeteringen aan de Ovlac.

Deel dit bericht