De bodem is de basis voor de teelt. Investeringen in de bodem zijn echter pas op de lange termijn rendabel. Peter Appelman van Appelman Vegetables constateerde 10 jaar geleden dat de bodem aandacht nodig had. De tractoren hebben meer vermogen nodig, de bodem werd moeilijker te bewerken en de kool groeide slechter. Dit waren aanleidingen om de denkwijze te veranderen. Sinds een jaar of acht is de focus voor Appelman met name gericht op optimalisatie van de bodem. Dit met als doel om de kool optimaal te laten groeien. 

Toepassen van groencompost, meer focus op evenwichtsbemesting, andere grondbewerking zijn zaken die op het teeltbedrijf worden toegepast. En dat heeft geleid tot resultaat: 

  • de afwatering is beter, 
  • de weggroei gaat gemakkelijker en 
  • de ziektedruk is lager. 

En daarnaast bemerkt appelman dat de kunstmestgift omlaag kan. Op het Demonstratiebedrijf kool zijn de ideeën van Appelman zichtbaar en worden de ervaringen gedeeld

Tijdens de open dag worden de maatregelen toegelicht, er wordt een demoperceel bezocht met klaver onderzaai en er is een perceel te zien met een afgewogen mengsel groenbemesters.

Datum:            maandag 9 oktober juli 2023

Tijd:                 13:30 tot 17:00 uur

Locatie:           demobedrijf kool, Noordervaart 32, Stompetoren

Aanmelden

Aanmelden wenselijk. Dat kan via www.groenteja.nl.Voor meer informatie kunt u contact opnemen  met Erna Steenhuis via  e.steenhuis@vollegrondsgroente.net.  telefonisch: (06) 20 58 34 97

Demobedrijf kool is onderdeel van een netwerk aan demobedrijven

Deel dit bericht