“Licht en nauwkeurig”. Dat zijn de begrippen die alles uitleggen over de elektrisch aangedreven zaaimachine van mechanisatiebedrijf Kramer uit Bant (N.O.P.). Reinout Tepper van Kramer heeft vele creatieve technische oplossingen bedacht voor o.a. de peenteelt. De elektrische zaaimachine Proseeder, is een van de meest recente ontwikkelingen.

Per element instellen

De vier rij-ige zaaimachine kent geen hydrauliek maar gebruikt de elektriciteit van de tractor om de zaai-elementen aan te drijven. Naast een compressor voor het vacuüm op de zaai-elementen betekent dat geen motoren op de zaaimachine en dat levert een machine op van net 800 kg. Elektrisch heeft naast gewicht besparing een aantal voordelen licht Tepper toe: “Deze machine is per element te sturen: zaaihoeveelheid en diepte zijn afzonderlijk in te stellen”. En laat Tepper zien, ieder element is apart te monitoren vanaf de cabine. Op een gedeeld scherm in de cabine zijn de beelden zichtbaar die de camera’s bij de zaai-element op nemen. 

Breedwerpig

De elektriciteit wordt afgenomen van de tractor. In de situatie dat het aantal zaai-elementen toeneemt is het ook mogelijk om een generator op de zaaimachine te plaatsen. De zaai-elementen op de Kramer Proseeder zaaien breedwerpig in de rug. Breedwerpig is in dit geval stroken van zes cm. Dit sluit perfect aan op de inzet van klembandrooiers aldus Tepper. In de teelt van bewaarpeen is de hoeveelheid zaad steeds belangrijker. De gevraagde sortering, de kiemkracht en de kennis van het perceel vraagt een hele specifieke hoeveelheid. Precisiezaaitechniek maakt dat mogelijk. En de elektrische zaaimachine is een echte invulling van precisiezaai.

Een lichte machine vraagt aandacht voor het aandrukken van de grond na het zaaien. Daar heeft Tepper een mechanisme voor bedacht met aandrukken via een instelbare veer met een open rol. 

De Proseeder is volledig in eigen huis ontwikkeld op basis van klantenbehoeften en de technische mogelijkheden. De verschillende onderdelen zijn in sommige gevallen aangeschaft maar de machine is vanaf het frame ontwikkelt en opgebouwd door Kramer. Deze manier van werken maakt dat de machines klantspecifiek ontwikkeld kunnen worden. Kramer heeft kennis van alle machines in de peenteelt van zaaien tot oogsten en tot onderhoud.

Deel dit bericht