Peter Appelman, een koolteler met bijna 40 jaar ervaring, heeft zijn bedrijf in Stompetoren (Noord-Holland) laten uitgroeien tot een professioneel, toekomstgericht broccoli teelt- en verwerkingsbedrijf van ruim 200 hectare. Peter is niet alleen succesvol teler; hij is ook een pionier in het verbeteren van bodemgezondheid.

Tien jaar geleden begon hij te experimenteren met maatregelen zoals stalmest, niet-kerende grondbewerking en groenbemesters om de bodem te boosten. Het resultaat? Een gezondere bodem. Het effect van deze maatregelen probeert hij te meten, maar hier komt niet altijd een eenduidig resultaat uit. Vooral op het gebied van stikstof is veel onduidelijk.

De opdracht aan de studenten: Gebaseerd op historische gegevens en met behulp van de nieuwste kennis over bodems en bemesting, wordt onderzocht wat de effecten zijn van de maatregelen die worden toegepast op de verbetering van de bodemgezondheid.

De studenten van Aeres Hogeschool Dronten analyseren de meetresultaten en voeren nieuwe metingen uit om een duidelijk beeld te krijgen. Hiervoor zijn ze regelmatig in Stompetoren te vinden op het praktijkbedrijf voor overleg, monsters en data. Uiteindelijk wordt een advies uitgebracht over de beste manier om de bodemkwaliteit te monitoren. Op het praktijkbedrijf worden de daadwerkelijke onderzoeken uitgevoerd. Het praktijkbedrijf is onderdeel van het demoleerbedrijf Vollegrondsgroente. Het demobedrijf wordt ingevuld door Vollegrondsgroente.net.

Deze opdracht is onderdeel van het programma Biodivers Perspectief.

Meer informatie? Neem dan contact op met Erna Steenhuis via e.steenhuis@vollegron

Deel dit bericht