Het Spruiten-collectief is vier jaar geleden opgezet om sturing te geven aan spruitenonderzoek vanuit de telers. De basis van het Spruiten-collectief is het telersnetwerk dat onderzoek stuurt en financiert op een manier die aansluit bij de uitdagingen en vragen vanuit de teeltpraktijk. Daarmee zorgt het Spruiten-collectief voor energie t.b.v. nieuwe kennis. En zoals vaak zorgt energie voor nieuwe energie. 

Volhoudbare koolteelt

De inspanningen die de spruitentelers via het Spruiten-collectief stoppen in de zoektocht naar nieuwe oplossingen voor plaagbeheersing leiden tot inspanningen van de spruitenketen en onderzoeksorganisaties om vanuit een breder perspectief naar problemen en uitdagingen te kijken. Deze inspanning leiden tot waardevolle relaties en tot een uitgebreid onderzoeksprogramma waarin onderzoeken voor de middellange termijn worden uitgevoerd. In het onderzoeksprogramma Volhoudbare Duurzame Koolteelt wordt onderzoek gedaan in alle koolteelten waarbij de plaag gewascombinatie leidend is. De resultaten worden gedeeld in alle kool gewassen. Koolgalmugoplossingen worden onderzocht in broccoli, trips in sluitkool en witte vlieg in de spruiten. 

Spuittechniek

Belangrijk thema van dit onderzoek is spuittechniek. De beschermingsmiddelen voor de toekomst zullen minder vaak systemisch zijn en zullen het steeds meer van een contactwerking moeten hebben. Dat geldt voor zowel synthetische als natuurlijk middelen. Dat betekent dat spuittechniek de contactwerking van insecten en schimmels moeten kunnen realiseren. Dat is iets anders dan een goede bladbedekking of een goede indringing. Dat spuittechniek daarbij een belangrijke rol speelt wordt onderkend in het topsector project Volhoudbare Duurzame Koolteelt. En juist spruiten lenen zich voor uitgebreid onderzoek naar spuittechniek. Naast inmiddels bekende technieken zoals Wingssprayer en Hardi luchtondersteuning is ook een aangepaste versie van de dropleg getoetst. Een dropleg is een buis die in het gewas hangt waarbij spuitdoppen aan de onderkant van de buis zijn gemonteerd. In het onderzoek is daarnaast een spuitdop gemonteerd halverwege de buis. Met deze techniek is het mogelijk om het spuitmiddel in het gewas te brengen om de contactwerking te realiseren. 

In de resultaten komt naar voren dat er nog wel een en ander gedaan moet worden om de contactwerking te optimaliseren. Daaruit blijkt dat onderzoek noodzakelijk is en de spruitenteelt heeft als toetsteelt een belangrijke voorloper functie. Overigens blijkt uit het onderzoek dat meer water tot een betere effectiviteit leidt voor alle technieken.

Deel dit bericht