Het spruitenplatform laat zijn waarde zien. Het spruitenplatform is niet alleen een fysiek veld maar ook een platform waar de energie van de spruitensector verzameld wordt. Dat leidt tot waardevolle onderzoeken maar ook tot interessante bijeenkomsten. Op 23 augustus is een bijeenkomst gehouden exclusief voor deelnemers van het spruiten-collectief waarin de tussenresultaten van de onderzoeken zijn gepresenteerd. Grote problemen dit jaar en voor de toekomst zijn de beheersing van witte vlieg en daarbij ook de totale insectendruk. De bestaande schema’s volstaan maar houden niet over bij grote druk. De verschraling van het middelenpakket maakt de zorg voor een goede kwaliteit enorm groot. 

Afnemende zekerheid

De discussie tijdens de rondgangen was dan ook intensief. Daarbij werden niet zo zeer de mogelijkheden en onmogelijkheden als bedreiging gezien maar met name de snelheid en de verwachtingen van de maatschappij werd als 

grootste zorg benoemd. Op het Spruitkoolplatform ligt een uitgebreid pakket aan groene schema’s met middelen van natuurlijke oorsprong en biologische middelen. Deze lieten in meer en mindere mate resultaten zijn maar in vergelijking met de synthetische schema’s veelal een minder resultaat. Dat betekent niet dat groene schema’s geen mogelijkheden bieden. Integendeel het onderzoek op het spruitenplatform legt een basis voor groene schema’s. Maar de resultaten tot nu toe zijn niet meer dan dat: een basis voor onderzoek naar groene schema’s. De zorg van de bezoekers is dat de perspectieven uit het onderzoek worden vertaald als mogelijkheden voor de korte termijn. En dat is niet het geval. Het verschralen van het pakket aan maatregelen en het beginstadium van onderzoek naar groene systemen loopt niet parallel. Sterker nog de situatie is dusdanig nijpend dat afnemende kwaliteit en afnemende afzetzekerheid wordt bedreigt. 

Het volledige verhaal inclusief de nuances en de beperkingen is onderdeel van de zoektocht op het spruitenplatform. En dat verhaal wordt ontwikkeld door de spruitentelers in samenwerking met de ketenpartners.

Het spruitenplatform laat de nuances zien en laat zien dat samenwerking mogelijk is. Samen investeren in onderzoek en in de zoektocht naar mogelijkheden voor de toekomst. Dat leidt tot nieuwe inzichten. Inzichten die gedeeld worden op de spruitendag. De spruitendag is een dag waarin een aantal zaken bij elkaar komen: een rassendemoveld, een automatisch oogster, een automatische planter, tussen resultaten van het spruitenplatform, een informatiemarkt en de ruimte om te netwerken. De spruitendag zou plaats vinden op 27 november bij de familie Herbert in Zeewolde maar is uitgesteld naar een later moment

Spruitenplatform

Het spruitenplatform is een initiatief van de spruitentelers en wordt gedragen door toeleveranciers. De spruitentelers zijn verzameld in het Spruiten-collectief en zijn de grootste financier op het spruitenplatform. De toeleveranciers Agrifirm, CZAV en Van Iperen ondersteunen het platform met invulling van de onderzoeksobjecten en geven input aan de onderzoeksinstelling. Daarnaast financieren 16 fabrikanten en afzetpartijen mee aan de diverse onderzoeken. Ook biedt het spruitenplatform ruimt aan het topsectorproject Duurzame Koolteelt en heeft één van de fabrikanten op het platform een eigen proef aangelegd. Al met al ligt er een onderzoekperceel van ruim 1,2 ha met meer dan 60 objecten in zes thema’s. Het spruitenplatform is aangelegd op het bedrijf van Kasper en Ab Kleijwegt in Mijnsheerenland

.

Deel dit bericht